Overlijdensbericht Sheikh dr. Naadir as-Sanoesie

3622

Gisteren heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de edele Sheikh dr. Naadir as-Sanoesie al-cImraanie om het leven is gebracht in Libië. De Sheikh was onder andere lid van de commissie moslimgeleerden en tevens Secretaris-Generaal van de commissie van Libische geleerden.

Na een ontvoering van een aantal weken is gisteren het nieuws naar buiten gekomen dat hij is vermoord. Het spijtige van alles is dat degenen die deze misdaad op hun geweten hebben zichzelf toeschrijven aan de Soennah en claimen zich op het pad van de vrome voorgangers te bevinden.

Middels dit schrijven willen wij duidelijk maken dat dit soort misdaden niets anders zijn dan extremistische wandaden, ongeacht wie zich hier schuldig aan maakt. Het doden van een ziel behoort immers tot de grootste zonden.

Moge Allah de Sheikh begenadigen, zijn graf verruimen en zijn zonden vergeven.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
22 november 2016