Overlijdensbericht Sheikh Falaah al-Mandakar

1761

Zojuist heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele geleerde Sheikh Falaah ibn Ismail al-Mandakar aan de gevolgen van Covid-19 (Corona) op 70-jarige leeftijd is overleden. De Sheikh is een bekende geleerde binnen de islamitische wereld en behoorde tot de prominente geleerden van Koeweit.

De Sheikh heeft de afgelopen jaren grote inspanningen geleverd op de weg van Allah en laat met zijn overlijden een enorme nalatenschap aan kennis achter. Zijn leven stond in het teken van kennis en het uitnodigen naar Allah. Hij doceerde ʿaqiedah aan de Universiteit van Koeweit, verzorgde lessen in verschillende moskeeën en reisde de wereld over voor het geven van lezingen. Hij heeft de eer gehad om kennis te vergaren bij grootheden als Sheikh Ibn Baaz, Sheikh al-Albaanie, Sheikh al-ʿOethaymien, Sheikh al-Fawzaan, Sheikh ʿAbdoel-Moehsin al-ʿAbbaad en vele anderen.

Zijn dood is ongetwijfeld een enorm verlies voor de islamitische gemeenschap. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken)gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.

(al-Boekhaarie)

Moge Allah de Sheikh begenadigen, vergeven, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden, zijn graf verruimen en hem Djannat ul-Firdaws schenken. Moge Allah hem belonen voor wat hij voor de Islam heeft betekend en hem rijkelijk belonen voor zijn verdiensten.

Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen