Overlijdensbericht Sheikh Moehammad ad-Darcaoui

2820

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Woensdag 24 augustus 2016 heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele Marokkaanse Sheikh Moehammad ad-Darcaoui op 70-jarige leeftijd is overleden aan een beroerte.

Het leven van de Sheikh stond in het teken van kennis en het uitnodigen naar Allah. Zo heeft hij zijn studie onder andere genoten in Marokko en Saoedi-Arabië. Hier heeft hij de eer gehad om dicht te staan bij grootheden als Sheikh Ibn Baaz, Sheikh al-Albaanie, Sheikh Hammaad al-Ansaarie, Sheikh Moehammed Taqiyyoedien al-Hilaalie en vele anderen. En tot de verdiensten die de Sheikh heeft achtergelaten, behoren zijn studenten als Sheikh Zayn al-cAbidien Belafridj, Sheikh Rachid Nafic en anderen.

Gezien het feit dat de Sheikh ons van tijd tot tijd bezocht in Nederland zal zijn gemis dan ook enorm zijn. Voorwaar, het oog traant en het hart treurt, maar we zeggen alleen dat wat Allah tevreden stelt: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.”

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem het hoogste Paradijs te schenken.

Team al-Yaqeen
25 augustus 2016