Overlijdensbericht Sheikh Moehammad Ayyoeb

2738

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Op zaterdag 16 april 2016 heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele Sheikh Moehammad Ayyoeb vlak na het ochtendgebed op 65-jarige leeftijd is overleden. Hij heeft tussen 1989 en 1997 en in 2015 als imam gediend bij de moskee van de Profeet in Medina. Hij stond bekend om zijn mooie, pakkende stem en goede beheersing van de regels van de Koranrecitatie. Hij heeft ook als docent Tafsier (lees: exegese) gewerkt aan de islamitische universiteit van Medina. Voordat hij overleed vertelde hij tijdens een interview op tv dat zijn laatste wens was dat hij nog één keer als imam de mensen voor zou gaan in het gebed in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem). Het jaar daarop ging zijn wens in vervulling en werd hij opnieuw gevraagd om het Taraawieh-gebed tijdens de Ramadan te leiden in de moskee van de Profeet. Hier vind je een recitatie van de Sheikh.

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem het hoogste Paradijs te schenken.

Team al-Yaqeen
17 april 2016