Overlijdensbericht Sheikh Mohammed Boukhabza

11086

Zojuist is ons het treurig nieuws ter ore gekomen dat de Marokkaanse geleerde Sheikh Mohammed Boukhabza vanochtend na een lang ziektebed op 88-jarige leeftijd is overleden in Tetouan (Marokko). De Sheikh behoorde tot de grote en prominente geleerden van Marokko en laat met zijn overlijden een enorme nalatenschap aan kennis achter. Morgen na het Djoemoeʿah-gebed zal het dodengebed voor de Sheikh in Marokko verricht worden.

Zijn dood is ongetwijfeld een enorm verlies voor de Islamitische gemeenschap. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.”

(al-Boekhaarie)

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen