Overlijdensbericht Sheikh Saalih al-Loehaydaan

9891

Zojuist heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele geleerde Sheikh Saalih al-Loehaydaan na een ziektebed is overleden in Riyaadh. De Sheikh behoorde tot de vooraanstaande geleerden van Saoedie-Arabië en was tevens het langstzittende lid van de commissie van grote geleerden. Wederom nemens we afscheid van één van de geleerden van deze Oemmah.

Moge Allah de Sheikh begenadigen, vergeven, Zijn Welbehagen over hem uit spreiden, zijn graf verruimen en hem Djannat ul-Firdaws schenken.

Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen