Overlijdensbericht Sheikh Yahyaa ibn ‘Oethmaan al-Moedarris

15867

Vannacht is de nobele Sheikh en Moehaddith Yahyaa ibn ‘Oethmaan al-Moedarris op 89 jarige leeftijd overleden.

Het leven van de Sheikh stond in het teken van kennis en het onderwijzen. Zo heeft hij de eer gehad om bijna zeventig jaar lang les te geven in Masjid ul-Haram en elders in Mekkah waar hij een groot aantal boeken heeft onderwezen. Zijn afwezigheid zal ongetwijfeld een leegte achterlaten en is een groot verlies. Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis. Daarna zullen slechts onwetende mensen overblijven. Zij zullen om fatwa’s (religieuze uitspraken) gevraagd worden, waarna zij fatwa’s zullen geven die gebaseerd zijn op hun eigen meningen, en daarmee dwalen zij af en doen zij anderen afdwalen.”

(al-Boekhaarie)

Wij vragen Allah om de Sheikh te begenadigen, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Wij behoren toe aan Allah en tot Hem zullen wij terugkeren.

Team al-Yaqeen