Overlijdensbericht vader Ahmed Bouyazdouzen

18816

Vanavond bereikte ons het verdrietige nieuws dat de vader van onze geliefde broeder Ahmed Bouyazdouzen na een lang ziekbed is komen te overlijden.

Ahmed Bouyazdouzen (Aboe Zakaria) heeft veel voor stichting as-Soennah betekend. Wij vragen Allah om hem en zijn familie geduld te schenken.

Moge Allah, de Verhevene, zijn vader doen behoren tot degenen waarover Allah tevreden is. Moge de Engelen van genade hem in prachtige gewaden tot de bovenste hemelen brengen en moge hij behoren tot de inwoners van het Paradijs.

O Allah, wij vragen U om hem van Uw genade en Uw Barmhartigheid te schenken. O Allah, laat zijn verblijf in het graf een voorbode zijn van het paradijs en behoed hem voor de bestraffing en kwelling van het graf. O Allah, wij vragen U om deze smeekbede te verhoren en om zijn familieleden geduld te geven en hierin te steunen.

Ook verzoeken wij een ieder om hem niet te vergeten in jullie smeekgebeden.

Bestuur stichting as-Soennah en Team al-Yaqeen