Overlijdensbericht van de vader van Brahim Bendahman

1282

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raadjiʿoen (Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren).”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Zojuist zijn wij opgeschrikt met het treurige nieuws dat de vader van onze broeder Brahim Bendahman, één van de teamleden van al-Yaqeen, is overleden. Wij vragen Allah om zijn vader genadig te zijn, Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden, zijn graf te verruimen en hem Djannat ul-Firdaws te schenken. Ook vragen wij Allah om broeder Brahim en zijn familie het nodige geduld en sterkte te schenken.

Wij verzoeken een ieder hen niet te vergeten in jullie smeekgebeden.

Team al-Yaqeen