Overlijdensbericht: “Alsof ik één van mijn ledematen heb verloren.”

1902

Het is overgeleverd dat imam Ayyoeb as-Sakhtiyaanie (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “Wanneer ik verneem dat één van de mensen van Ahl us-Soennah is overleden, dan is het alsof ik één van mijn ledematen heb verloren.”

(al-Laalakaa’ie in Sharh Oesoel Iʿtiqaad Ahl us-Soennah wal-Djamaaʿah; boekdeel 1, blz. 46)

Vandaag heeft ons het treurige nieuws bereikt dat de weledele Sheikh ʿAli al-Halabi aan de gevolgen van Covid-19 (Corona) is overleden. De Sheikh is een prominente geleerde binnen de islamitische wereld en behoorde tot de vooraanstaande geleerden van Jordanië.

Het leven van de Sheikh stond in het teken van kennis en het uitnodigen naar de weg van Allah en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Hij was een graag geziene gastspreker aan verschillende universiteiten in Jordanië, nam deel aan verschillende conferenties over de hele wereld en heeft verschillende boeken op zijn naam staan. Sheikh ʿAli al-Halabi (moge Allah genadig met hem zijn) behoorde tot één van de meest prominente studenten van Sheikh al-Albaanie (moge Allah hem genadig zijn).

Naast deze berg van kennis zijn er nog twee geleerden die vandaag dit wereldse leven hebben verlaten.

Professor dr. Mikdad Yalçin; één van de bekende Turkse islamitische denkers en jarenlang werkzaam geweest aan de islamitische universiteit Imam Mohammed ibn Saud te Riyad. Hij was gespecialiseerd in islamitische pedagogiek en psychologie en schreef hier veelvuldig over, waaronder een boekwerk van meer dan vijftig delen.

Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan As-Soehaim; hij was één van de eerste geleerden die zich inzette voor het uitnodigen naar Allah op het internet middels het stichten van islamitische fora en het online publiceren van Islamitische e-books en fataawa.

Deze treurige nieuwsberichten herinneren ons aan de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Voorwaar, Allah zal de kennis, nadat Hij die jullie heeft gegeven niet (in één keer) wegrukken, maar Hij zal haar (kennis) wegnemen door het nemen (van de levens) van de geleerden en daarmee ook hun kennis.”

(al-Boekhaarie)

Moge Allah de mashaaykh begenadigen, vergeven, Zijn Welbehagen over hen uitspreiden, hun graf verruimen en hen Djannat ul-Firdaws schenken.

Team al-Yaqeen