Persbericht: Angst mag ons niet uit elkaar drijven

4392

Eén van de voornaamste oorzaken van radicalisering is de groeiende frustratie en onvrede onder moslims over de wijze waarop hun geloof constant gestigmatiseerd en gecriminaliseerd wordt. Zij voelen zich in de steek gelaten door de toon van het debat en de verwijtende vingers die zij steeds toegeworpen krijgen. Ze voelen zich bedreigd door de populistische en xenofobe pleidooien van sommige politici die pleiten voor het inperken van hun vrijheden en zelfs het verbieden van Islamitische organisaties en moskeeën.

Ondanks de verwoede pogingen van moslims om aansluiting te vinden bij de samenleving en hun goede burgerschap te tonen, kiezen de handelaren van angst ervoor om ze steeds opnieuw als problematisch, gevaarlijk en ondemocratisch af te schilderen. Ze proberen daarmee willens en wetens de mening van de gewone man te manipuleren en op onderbuikgevoelens in te spelen. Ze willen tweedracht en wantrouwen zaaien om de samenleving te destabiliseren en mensen tegen elkaar op te zetten.

Steeds meer moslims ondervinden de gevolgen van de verkooppraatjes van deze angsthandelaren. Ze worden op straat scheef aangekeken, uitgescholden, bespuugd, met bier overgoten, geslagen en geschopt. En ook moskeeën en Islamitische stichtingen hebben hierdoor heel wat moeten incasseren. Zie hieronder een greep uit de vele dreigmails die wij (stichting as-Soennah) zo nu en dan ontvangen en die geïnspireerd zijn op de haatpleidooien van sommige politici:

“Ik zal Europa nu verlaten nu het nog kan, want binnekort zul moslimbloed vloeien door de straten! De PVV komt aan de macht en dat betekent het einde van de Islam!!

GOD BLESS AMERICA

“gerechtigheid is geschied: op 9/11 vonden tientallen,barbaren de dood in meka. Het is hun straf boor de aanslagen in amerika. God, Here Jezus, laat hen branden in de hel. De Here weet wat goed is.”

“ In Belgie: Boerkaverbod: ok ! Verbod op onverdoofd slachten : ok ! Saudische en Pakistaanse imams buiten : ok ! Islam bestempelen als criminele organisatie : bezig!”

“Wij hebben respect voor elke godsdienst. Maar de gelovigen van elke godsdienst moeten de seculiere wetten, de wetten gemaakt door mensen respecteren. Jullie doen dat niet. Jullie zetten zich buiten de wet. Dat is jullie keuze. De gevolgen zijn voor jullie. Gedaan met het tolereren van jullie onzin. Gedaan 'met het salafistisch sunitisch fascisme. Jullie hebben de grenzen van het aanvaardbare overschreden. De strijd is begonnen…”

“En wij zullen de dwalers, de moslims, bestrijden, te land, ter zee en in de lucht en wij zullen de salafisten ter verantwoording roepen voor hun gruwelijke geloof en misdaden tegen de mensheid. Wij zullen hen voor rechtbanken van mensen waarin geen god bestaat straffen voor hun gruweldaden en onmenselijke godsdienst. Wij zullen zij die gaan strijden met IS geen terugkeer bieden. Wij zullen hen opsporen, opjagen en ter verantwoording brengen. Zij zullen het daglicht niet meer zien.”

We moeten goed begrijpen dat de polariserende pleidooien die sommige politici bezigen om hun electoraat warm te maken nooit de oplossing kunnen zijn. Ze vormen juist een onderdeel van het probleem. Ze wakkeren nog meer haat en afkeer aan. Ze drijven onze samenleving naar de afgrond en plaatsen ons in een voortdurende staat van achterdocht en wantrouwen. In deze tijd is het juist belangrijk om niet angst, maar vertrouwen te omarmen. Het is belangrijk om samen op te trekken en gezamenlijk de koers in Nederland uit te zetten. Het is belangrijk om elkaar als bondgenoot en medestander te beschouwen.

Daarom vinden wij dat het tijd is voor een ander geluid. Een geluid van welwillende en verstandige mensen die vooruit willen en de samenleving meer leefbaar willen maken. Mensen die echt willen werken aan de problemen die ons teisteren. Mensen die geloven in de kracht van het collectieve en niet bij ieder obstakel dat zich aandient op zoek gaan naar een zondebok.

Het stemt ons daarom ook tot vreugde om te zien hoe diverse instanties zoals gemeente, politie en bewindslieden in Nederland, en in het bijzonder in Den Haag, zich blijven inzetten voor een betere samenleving en hun taken naar behoren blijven vervullen. De recente uitspraken van onze burgemeester Van Aartsen kunnen als voorbeeld dienen voor vele anderen als het gaat om het tonen van leiderschap, sluiten van de gelederen en zich niet door de waan van de dag laten meeslepen.

En tot slot willen we nogmaals benadrukken dat de Boodschap van de Islam gebaseerd is op wederzijds respect, tolerantie, verdraagzaamheid en gerechtigheid. Niemand van de moslims is er op uit om de rechtsstaat te verwerpen, zoals de angsthandelaren willen doen geloven. Het enige wat moslims in Nederland nastreven is in vrede leven met iedereen, als volwaardige burgers met gelijke rechten en plichten.

Bestuur stichting as-Soennah
5 januari 2016