Persbericht Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties in de regio Haaglanden e.o.

3088

Het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties regio Haaglanden e.o. heeft op 05 mei 2015 een brief verzonden naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid, kopie Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een aantal belangrijke verantwoordelijke beambten binnen de Nederlandse overheid. Circa 23 moskeeën en Islamitische organisaties hebben de handen ineengeslagen en deze organisatie opgericht. De organisatie heeft een bereik van ruim 70.000 moslims in de brede regio van Haaglanden en omstreken.


Naar aanleiding van de verzonden brief hebben wij veel vragen ontvangen van u en uw collega’s. Wij doen u hierbij een toelichting toekomen op onze brief. Wij hebben inmiddels via de media vernomen dat de minister de brief heeft ontvangen en dat er aan een antwoord wordt gewerkt. Wij willen daarom eerst de reactie van de minister afwachten alvorens wij in de media vooruit lopen op het overleg dat wij nadrukkelijk hebben aangevraagd met de minister.


Een zorgwekkende ontwikkeling is de aanleiding van de brief

De laatste maanden verschijnen herhaaldelijk berichten, waarin onze imams met de uiterste lasterbenamingen worden weggezet. Deze berichten wekken ontzettend veel haat en argwaan op bij de autochtone bevolking jegens moslims en de Islam. Als gevolg daarvan zien wij schokkende ‘Islamofobe’ uitwassen steeds meer de kop opsteken in Nederland. Moslimvrouwen worden herhaaldelijk aangevallen, moskeeën worden beklad met hakenkruizen en vooral het ambt van moslimgeestelijken dat door het slijk wordt gehaald.

 

Wij zijn van mening dat deze ontwikkelingen uitsluiting en segregatie van onze Nederlandse samenleving in de hand werkt. Sterker nog, wij menen dat dit radicalisering van jongeren alleen maar meer in de hand zal werken.

 

Gevolgen lastercampagne

Tot onze verbazing gaat de lastercampagne onverminderd door. Ook de gevolgen daarvan houden onverminderd aan, ze nemen zelfs toe. Moslims leven op dit moment vooral in angst, bezorgdheid, en onduidelijkheid over hun plek in onze samenleving. Bovenal heerst bij moslims het gevoel dat ze niet meer als volwaardige burgers worden gezien in een samenleving waarin het lijkt alsof alles tegen hen wordt gedoogd. Wij leggen de verantwoordelijkheid van de gevolgen van deze lastercampagne daarom bij de lasteraars en wijzen hen met nadruk op de gevolgen daarvan.


Tweede brief

Wij hebben eerder op 23 februari 2015 een brief verzonden naar minister Koenders van Buitenlandse Zaken, de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Waar de reactie van minister Asscher en de NCTV op de brief uitbleef, was de reactie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet bevredigend en bood geen duidelijkheid en oplossingen voor het probleem. De terughoudendheid van de overheidsinstanties in deze vinden wij niet acceptabel.


Deze ontwikkelingen baren ons veel zorgen en dwingen ons om het nodige te ondernemen. Wij zullen niet weglopen voor onze verantwoordelijkheden en willen daarom gezamenlijk met de betrokken overheidsinstanties gepaste maatregelen treffen. Wij willen het tij keren zodat iedereen in de Nederlandse samenleving in alle rust en vrede kan participeren. Wij willen koste wat kost voorkomen dat we uit elkaar worden gedreven en gezamenlijk met onze overheid werken aan het bouwen van een vruchtbare samenleving.

Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties in de regio Haaglanden e.o.