Persbericht stg. Rohamaa: Geen benefiet meer

3663
PERSBERICHT

Den Haag, 20 februari 2015

Na alle ophef die is ontstaan naar aanleiding van het organiseren van het benefiet op 8 maart in Rijswijk, ziet Stichting Rohamaa geen andere keuze dan het benefiet te annuleren. Het is ons onmogelijk gemaakt om deze dag te organiseren zoals wij dat voor ogen hadden.

De stichting heeft de afgelopen tijd regelmatig overleg gevoerd met de Rijswijkse driehoek. Tijdens de gesprekken zijn alle aspecten van het benefiet, met name de veiligheid, uitvoerig besproken.

Tevens zijn er bedreigingen geuit aan het adres van een van onze sponsoren.

Als betrokken medeburgers van dit land voelen wij ons uitermate beperkt in onze elementaire vrijheden. Daarentegen voelen wij ons gesterkt door de vele steunbetuigingen vanuit onze achterban en daarbuiten. De afgelopen periode stonden zij, zij aan zij met ons wat betreft de vrijheid van meningsuiting middels hun stimulerende woorden. Vele dank daarvoor!

Tevens betreuren wij het besluit van de minister van Buitenlandse Zaken en de procedure welke gevolgd is bij het intrekken van de visa. Wij zijn benieuwd op welke gronden dit is gebaseerd. Vooralsnog vinden wij dit besluit dubieus en totaal niet transparant. De eerste juridische stappen zijn al genomen.

Alle ophef heeft de stichting en haar leden ervaren als zeer belemmerend en intolerant. Met name de ondoordachte en bevooroordeelde weergave in de diverse media. In Nederland krijgt blijkbaar sensatienieuws de voorrang op het helpen van de sociaal maatschappelijk zwakkeren. Het benefiet is nu afgelast, waardoor de beoogde fondsen niet meer beschikbaar zijn. Dit past in een veel grotere trend van toenemende individualisering en verharding van onze maatschappij: “Ikke ikke en de rest kan stikken”.

Wij willen de aandacht echter liever vestigen op het doel dat wij vanaf onze oprichting nastreven. Het helpen van behoeftigen over de hele wereld. Deze dag gaat helaas niet door, maar Rohamaa wel! Stichting Rohamaa wil nu weer haar middelen en energie benutten en positief inzetten voor het goede doel.

Stichting Rohamaa

______________________
email: info@rohamaa.nl
website: www.rohamaa.nl
KvK-nummer: 27318789
Facebook: www.facebook.com/Rohamaa.page
promo-video: http://youtu.be/6xlRerhsOvU

p.s.: Voor degene die tickets hebben gekocht, kunnen hun geld terug krijgen. Informatie hierover volgt nog Inchaa-Allaah.