Proefschrift Salafisme onder de wetenschappelijke loep genomen

8074

Ongeveer twee weken geleden promoveerde Mohammad Soroush op het proefschrift ‘Institutionele reproductie van salafistische jongeren in Nederland.’ Het onderzoek heeft veel aandacht in pers en politiek gekregen mede door de vele mediaoptredens van Soroush samen met zijn co-promotor Jan Jaap de Ruiter. Nu er veel kritiek is ontstaan op het proefschrift, hullen beide heren zich in alle stilte.

Ook uit de wetenschappelijke hoek is nu kritiek gekomen op de kwaliteit van het onderzoek en hoe iemand had kunnen promoveren met een proefschrift als dit?

Martijn de Koning (Universiteit van Amsterdam / Radboud Universiteit Nijmegen), Annelies Moors (Universiteit van Amsterdam) en Thijl Sunier (Vrije Universiteit van Amsterdam) leggen de wetenschappelijke lat langs dit proefschrift en tonen aan waarom het niet wetenschappelijk waardig is.

Lees de talloze kritiekpunten op de site Religionresearch.

Team al-Yaqeen
22 september 2018