Programma laatste tien nachten!

11895

De laatste tien dagen van de Ramadan breken aan. In deze gezegende dagen bevindt zich een nacht die beter is dan 1.000 maanden van aanbidding: Laylat ul-Qadr. Gedurende deze tien dagen deed onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) ook extra zijn best en zonderde zich af van de mensen om al-Iʿtikaaf te verrichten.

Ieder jaar vult onze moskee de laatste tien nachten van de Ramadan met een speciaal programma voor iedereen. Ook dit jaar stellen we weer niet teleur.

Dagelijks na het Taraawieh-gebed zullen er zittingen van kennis gehouden worden. We beginnen met de Jongerennacht, zaterdagnacht op zondag. Deze vangt aan vanaf 01:00u en duurt tot ongeveer 02:30u. Daarna zal er dagelijks een zitting gehouden worden van ongeveer een half uur tot een uur in het Arabisch, Nederlands of Riffijns. Hiervoor komen verschillende sprekers aan bod en die elkaar per nacht afwisselen.

Na deze zittingen volgt rond 02:00u het Tahaddjoed-gebed en om 03:00u de Soehoer-maaltijd.

Laat een kans als deze niet aan je voorbijgaan en sluit je aan bij degenen over wie Allah zegt:

“Mannen die niet door handel en niet door verkoop worden afgeleid van het gedenken van Allah en (ook niet van) het onderhouden van het gebed en het geven van de Zakaat en die bang zijn voor de Dag waarop de harten en de ogen sidderen.”

(Soerat an-Noer: 37)

Voldoende daden van aanbiddingen die we deze nachten kunnen vullen, zowel voor broeders als voor zusters. Moge Allah ons Laylat ul-Qadr in staat van aanbidding laten meemaken.

Datum Activiteit na Taraweeh Taal
Zaterdag 25 mei Jongerennacht Nederlands
Zondag 26 mei Lezing Nederlands
Maandag 27 mei Lezing Nederlands
Dinsdag 28 mei Lezing Riffijns
Woensdag 29 mei Lezing Nederlands
Donderdag 30 mei Openzitting AR / NL
Vrijdag 31 mei Nachtgebed
Zaterdag 1 juni Openzitting Nederlands
Zondag 2 juni Lezing Arabisch

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
25 mei 2019