PVV’ers: Wilders heeft meer rechten dan moslims

3691

Volgens een onderzoek van de universiteit van Utrecht is een meerderheid van de autochtone Nederlanders van mening dat er een absoluut recht is op vrijheid van meningsuiting: iedereen mag zeggen wat hij of zij wil.

Echter vindt slechts een kwart dat moslims het recht hebben om op straat Korans uit te delen. Hetzelfde is van toepassing op de negatieve uitspraken van Geert Wilders over de Koran. Een kwart vindt dat die door de beugel kunnen.

Volgens de Utrechtse onderzoeker Sabrina de Regt wordt dit verschil slechts gedeeltelijk verklaard door de neiging van mensen om sociaal wenselijk te reageren op algemeen geformuleerde rechten. Volgens haar ligt er eigenbelang aan de basis aan antwoorden bij concrete voorbeelden. "Zo vinden PVV'ers dat Wilders meer rechten heeft dan moslims en zijn vrouwen gevoeliger voor vrouwenrechten dan mannen."

Volgens De Regt lijkt dat wellicht een logische gedachtegang, maar maakt dat de zaak niet minder zorgelijk. "Indien mensen zich vooral zorgen maken over mensenrechten als persoonlijk belang, dan kunnen rechten voor minderheden in de knel komen."

4 en 5 mei

Het onderzoeksprogramma van de Utrechtse universiteit en het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft ook onderzoek gedaan naar de houding van Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst ten aanzien van herdenking en bevrijding. Zo bleek dat Nederlanders met een Antilliaanse, Indonesische of Surinaamse achtergrond niet minder waarde hechten aan 4 en 5 mei dan autochtone Nederlanders.

Dit ligt anders bij mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij hangen minder de vlag buiten op 4 en 5 mei en houden minder vaak twee minuten stilte gedurende de Dodenherdenking.

Wel is opmerkelijk dat allochtonen die naar de Dodenherdenking gaan, meer gevoelens van nationale verbondenheid ervaren met andere Nederlanders dan autochtone Nederlanders.

Volgens het onderzoek komt dat doordat allochtonen die meedoen, dit bewust doen en zich associëren met de Nederlandse identiteit.

Bron: Demoslimkrant.nl

Team al-Yaqeen
2 mei 2015