Raad van Europa wil opheldering terreurwet

2608

De door de Nederlandse regering gewenste maatregelen om jihadisme te bestrijden, vallen niet goed bij de Raad van Europa. In een schrijven aan de ministers Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) eist de organisatie voor democratie en mensenrechten nadere uitleg over drie wetsvoorstellen.

Commissaris voor de Rechten van de Mens Niels Muiznieks wil verduidelijking over het instellen van een ‘gebieds- en contactverbod van bepaalde personen’ en de mogelijkheid ‘een persoon die op basis van zijn gedrag in verband kan worden gebracht met terrorisme’ een internationaal reisverbod op te leggen.

Het plan om iemand door een ministerieel besluit, zonder tussenkomst van een rechter, zijn bewegingsvrijheid te ontnemen valt ook verkeerd bij de intergouvernementele organisatie. De voorgenomen wijziging van de wet op het Nederlanderschap, waarbij het tweede paspoort kan worden ingetrokken, neigt naar discriminatie van Marokkaanse of Turkse jihadisten, aldus de commissaris.

Ook de machtsuitbreiding voor de inlichtingen- en veiligheidsdienst, die grote groepen mensen in de gaten kan gaan houden, bevalt de raad allerminst. Muiznieks waarschuwt dat repressieve maatregelen leiden tot stigmatisering en vervreemding van bepaalde sociale groepen.

Preventie is volgens hem de sleutel in de strijd tegen terrorisme. Hij waarschuwt dat bepaalde maatregelen mogelijk in strijd zijn met de, mede door Nederland ondertekende, verdragen over mensenrechten.

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen
29 november 2016