Rabbijn over het islam-manifest van de SGP

6148

Een reactie van Lody B. van de Kamp, rabbijn, schrijver en publicist op het manifest van de SGP.

Jaren waren er nodig om tot een inhoudelijk zinvolle ontmoeting te komen tussen de religieuze achterban van de Staatkundig Gereformeerde Partij, de SGP, en mijzelf als Jood.

Wat ooit in de jaren tachtig begon als een stroef gesprek in een pastorie ergens op de Veluwe, eindigde jaren later in een tweetal studiedagen. Op die dagen dachten wij als gesprekspartners dat we het verleden, dat als een dikke scheidsmuur tussen de Joodse gemeenschap en de wordingsgeschiedenis van deze politieke partij stond, achter ons te kunnen laten.

In die lange zoektocht hadden wij het natuurlijk over de Bijbelse visie van die gezindte dat de Jood nog steeds “gehinderd is in het vinden van de waarheid” tot het moment dat “de joden de schellen van de ogen zullen vallen”. Maar dat was niet het enige wat ons bezig hield.

Een belangrijk pijnpunt had te maken met de geschiedenis van de SGP en haar mede-oprichter, politiek leider en fractievoorzitter, dominee Gerrit Hendrik Kersten.

Dominee Kersten zag de Duitse bezetter als “een roede in Gods hand om Nederland te straffen voor de zonde”. Alles wat de Jood in die oorlogsjaren overkomt, zo schrijft de theoloog-politicus in zijn Korte Lessen over Kort Begrip, heeft de Jood uiteindelijk aan zichzelf te danken vanwege het ‘afwijzen van Jezus Messias.’

Op grond van dit soort uitspraken en zijn houding ten opzichte van de bezetter tijdens de oorlogsjaren, werd dominee Kersten door de zuiveringscommissie na de bevrijding in 1945 verboden terug te keren in de Tweede Kamer. Ook werd hem voor 10 jaar ontzegd journalistieke werkzaamheden te verrichten. Hij was hoofdredacteur van het partijblad De Banier.

Al onze geschillen over deze duistere geschiedenis hebben wij door eerlijke, open en oprechte gesprekken met SGP’ers en voormannen uit de theologische achterban, achter ons kunnen laten. De blik was gericht op de toekomst hier in Nederland.

Maar dan lees ik vandaag het Islam Manifest van deze SGP. Ik lees over ‘Het liefdegebod van Jezus Christus en het geweldsgebruik van Mohammed’. Ik lees over vluchtelingen en dat er ‘niet nog meer personen met een grote afstand tot onze cultuur naar Nederland moeten worden gehaald’. Er staat iets over ‘meer islam is geen verrijking voor ons land’. In een adem worden ‘vluchtelingen, asielzoekers en radicale moslims genoemd’.

Jaren van gesprekken liggen achter ons. Ik meende door onze ontmoetingen dat het SGP van toen niet meer het SGP van nu is.

En nu lees ik in het manifest deze woorden uit het politieke hart van die SGP. Nu gaat het niet meer over de Joden. Nu zijn het de moslims die het gaan ontgelden.

Ik weet dat er anno 2017 in de SGP veel veranderd is.

Maar dat de geest van haar oprichter, leidsman en door zijn gedrag in oorlogstijd buitenspel gezette fractievoorzitter nog rondwaart is evident.

Kennelijk is het niet alleen symbolisch dat de foto van dominee Kersten nog steeds in de fractiekamer aan de muur hangt.

Bron: Nieuwwij.nl

Team al-Yaqeen
2 februari 2017