"Radicalisering is schuld van media"

3622

In het actieplan “Utrecht zijn we samen” schrijft de gemeente Utrecht dat radicalisering van moslimjongeren de schuld is van de media, discriminatie, uitsluiting van deelname aan de maatschappij, vergadering van het debat en het wij-zij denken dat vooral door autochtonen in stand wordt gehouden.

Zo lezen wij: “We hebben lang gedacht dat we in Nederland iedereen accepteren om wie hij is, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. Verschillen lijken steeds minder werkelijk geaccepteerd te worden. Verschillen worden vergroot door taalgebruik (wij/zij) en de wijze waarop media incidenten uitlicht en aan positieve voorbeelden geen aandacht schenkt.”

Middels dit plan wil de gemeente Utrecht radicalisering en discriminatie de kop indrukken. Zij schrijven die op de volgende manier te willen doen: “We willen samen met onze partners werken aan meer positieve berichtgeving in de media. Daarbij is eenduidig, inclusief taalgebruik van belang. Vreedzaam kan daar de basis voor vormen. De dialoog tussen verschillende groepen kan nog meer gestimuleerd worden. Daarnaast zou er meer aandacht voor andere radicale groepen kunnen komen, zoals rechtsradicaal, waar nu alleen de focus op de radicale moslims ligt.”

Ook de term ‘haatimam’ is wat betreft de gemeente Utrecht passé. Zo schrijft zij hierover: “We proberen maatschappelijke onrust te voorkomen door neutrale reacties. Bijvoorbeeld als de media berichten over haatimams, wordt hier vanuit de gemeente snel en neutraal op gereageerd om polarisatie te voorkomen.”

Wethouder Margriet Jongerius zegt: “Wij gaan ervan uit dat burgers die zich door onze samenleving geaccepteerd en gewaardeerd voelen, geen reden hebben om zich tegen de samenleving af te zetten. Zodat ze ook niet zullen kiezen voor terrorisme.”

Bron: Politiek.tpo.nl

Team al-Yaqeen
16 juli 2015