Ramadan Warming Up conferentie

37009

De maand Ramadan is in aantocht en breekt bijna aan. Het is belangrijk om met volle aandacht en kennis deze maand tegemoet te gaan. Waarom vasten wij ook al weer? En wat maakt het vasten geldig en wat maakt het juist ongeldig? Hoe dien ik mij als vastende te gedragen? En waarom heeft de maand Ramadan zo’n aanzien?

Om duidelijkheid te verkrijgen over deze en andere vragen én om ons optimaal voor te bereiden op deze maand organiseren wij komend weekend een Ramadan Warming Up conferentie.

Het programma zal zaterdag 3 april onder meer bestaan uit een seminar waarbij de regelgeving van het vasten zal worden besproken en een Dardasha met  stellingen met betrekking tot de Ramadan. Dit alles in de Nederlandse taal met onder meer Ustaadh Aboe Sayfoellah. Op zondag 4 april zal hetzelfde programma plaatsvinden in het Riffijns met onder meer Ustaadh Aboe Hajjar.

Dat het vasten in de Ramadan iets groots  voor de moslims is moge duidelijk zijn. We vervullen hiermee immers één van de vijf zuilen van de Islam. We sporen eenieder dan ook aan om deze daad van aanbidding goed in te gaan en alle voorbereidingen te treffen.

Zowel broeders als zusters zijn welkom om de Ramadan Warming Up conferentie, met in achtneming van de geldende voorschriften, in de moskee bij te wonen. Ook zal het online te volgen zijn.

Wij hopen dat eenieder hier profijt van zal hebben.

Stichting as-Soennah en Team al-Yaqeen