Salaat ul-Koesoef aanstaande vrijdag

4127

“De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt.”

(al-Boekhaarie)

Aanstaande vrijdag 20 maart is het inshaa'Allaah zover dat dit hemelse fenomeen plaatsvindt. Een fenomeen dat de moslim de Grootsheid van Allah doet gedenken. En in navolging van bovenstaande overlevering hebben wij georganiseerd dat aanstaande vrijdagochtend iedereen die dat wilt, dit gebed bij ons in de moskee kan verrichten: Fruitweg 5 te Den Haag.

Zonsverduistering moet gezien worden

Een noot die hierbij wel gemaakt moet worden, is dat – zoals de overlevering meldt – de zonsverduistering gezien moet worden. Dat kan in heel Nederland. Pas als die aanschouwd is, dan kunnen wij overgaan tot het gebed.

Als de zonsverduistering in Nederland niet te zien is, door bijvoorbeeld zware bewolking, dan kan het gebed niet verricht worden. Dit willen we wel iedereen meegeven die eventueel uit verre streken naar ons toe willen komen.

Echter, iedere daad wordt beoordeeld naar de intentie, en moge Allah iedereen belonen met de intentie waarvoor ze komen. Bovendien is het na de tijdsperiode van al-Koesoef natuurlijk alweer bijna tijd voor het vrijdaggebed, welke ook na afloop naar het Nederlands vertaald wordt. Dus gelegenheid tot aanbidding is er volop bij ons.

We hopen jullie allen te verwelkomen aanstaande vrijdag.

Bestuur stichting as-Soennah en
Team al-Yaqeen
17 maart 2015