Salaat ul-Koesoef

16232

Een veelal verlaten Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) is Salaat ul-Koesoef (gebed van zonsverduistering). Aanstaande vrijdag, 20 maart 2015, vindt in Nederland zo’n zonsverduistering plaats.

Stichting as-Soennah wilt deze vergeten Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) weer nieuw leven in blazen. We zullen daarom op vrijdag 20 maart 2015 vanaf 10:30u dit speciale gebed gezamenlijk verrichten (Fruitweg 5 te Den Haag).

Voor een korte uitleg over dit speciale gebed kun je de tekst hieronder lezen.

Bestuur stichting as-Soennah
Team al-Yaqeen
13 maart 2015

 

De wijze van het gebed van zonsverduistering:

De Imam leidt het gebed dat bestaat uit twee gebedseenheden. Tijdens iedere gebedseenheid wordt er twee keer lang gelezen, twee keer lang Roekoec verricht en twee keer lang de Soedjoed. Alle handelingen van de eerste gebedseenheid (recitatie, Roekoec en Soedjoed) duren langer dan de handelingen van de tweede gebedseenheid. Na het gebed neemt de Imam het woord om de mensen te vermanen over het verschijnsel van zons- en maansverduistering. Hij vertelt hierbij dat het twee tekenen van Allah betreffen waarmee Hij Zijn dienaren angst inboezemt. En dat de moslims bij het zien van dit verschijnsel zich moeten haasten tot het gebed en goede daden, zoals de Profeet (vrede zij met hem) aangaf. Hij zei namelijk: “De zon en de maan zijn twee tekenen van Allah die niet verduisteren vanwege de dood of geboorte van een persoon. Allah stuurt deze (de zon- en maansverduistering) om Zijn dienaren angst in te boezemen. Wanneer jullie dit dus aanschouwen, verricht dan het gebed en smeek Hem, totdat het weggenomen wordt.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei hij (vrede zij met hem) in een andere overlevering: “…wanneer jullie dit aanschouwen, wend jullie dan tot het gedenken van Allah, het smeken van Hem en het vragen om vergeving.”

(al-Boekhaarie)

Team al-Yaqeen