Salafisme en de ongure wind

3914

Sinds een paar weken waait er over Nederland een ongure wind die de neiging vertoont om één van de grote pijlers waarop ons land rust omver te werpen, namelijk die van godsdienstvrijheid. Er lijkt zich steeds meer een tendens af te tekenen van het duwen van bepaalde groepen mensen in een verdomhoekje, alleen omdat ze anders geloven en denken. En om dit alles te rechtvaardigen worden allerlei oneigenlijke argumenten en valse beschuldigen gebruikt. Zo zouden deze groepen mensen een gevaar vormen voor de democratie, aanzetten tot geweld en onverdraagzaam zijn.

Maar gelukkig kent ons land genoeg mensen die vinden dat de stem van de waarheid niet verstomd mag worden en rechtvaardigheid niet zomaar aan de kant mag worden geschoven. Zo zagen wij een paar weken geleden de Haagse burgemeester Van Aartsen die het opnam voor de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Hij liet duidelijk weten dat mensen in een rechtstaat niet beoordeeld worden op wat ze denken, maar op wat ze doen. Ook de Amsterdamse burgemeester Van der Laan, gaf in het EO-programma ‘Dit is de Dag’ aan dat er per definitie niet gesproken mag worden over een verbod op salafisme en dat iedereen vrij is om te geloven wat hij of zij wenst. Hij zei: “Verbieden kan pas komen, nadat ze de Nederlandse wet hebben geschonden. Zo zit de wet in elkaar.”

Journalist en opiniemaker Peter Breedveld ging een stuk verder en vond dat men in Nederland met dubbele maten meet. Zo zegt hij over het zaaien van haat: “Hiervoor hoeven we geen Islamitische predikers te hebben. Die hebben we hier 'homegrown'. We hebben Geert Wilders. We hebben Theodor Holman. We hebben Nausica Marbee. We hebben al die mensen die dag in dag uit hun grote waffel opentrekken en van alles zeggen, haat prediken en sommige zelfs geweld propageren tegen moslims. Maar iedere keer als het een moslim is die intolerant is of die racistisch of antisemitisch is, pas dan is het een probleem. En dat is dus onderscheid maken op basis van geloof.”

Ook zei hij: “Er wordt een heleboel geroepen door Nederlandse niet-moslims ín Nederland. Geert Wilders hield niet zo heel lang geleden een preek van veertig minuten midden in het hart van onze democratie, in het parlement. Allerlei horrorverhalen over vluchtelingen die geen ander doel hadden dan het volk opzetten tegen die vluchtelingen, om mensen bang te maken voor vluchtelingen. Het waren echt hele enge verhalen over mensen die mishandeld werden, over mensen die bedreigd werden en mensen die nagefloten werden. En het resultaat hebben we inmiddels kunnen zien. Tuig dat brandschattend door de straten trekt. Dat politie bedreigt. Dat kinderen van politie bedreigen. Dat vluchtelingen belaagt met explosieven, met zwaar vuurwerk. Dat is het onmiddellijke gevolg. Niemand doet daar wat aan. Pas als een islamitische prediker eens een keer iets wil zeggen dan komt iedereen altijd in opstand… Iedereen heeft het altijd over radicalisering van moslims. Het verbaast mij dat er zo weinig moslims radicaliseren. Want zoals moslims hier in Nederland behandeld worden, zoals er over ze gepraat wordt, zoals ze in een hoek gedreven worden, zoals ze bedreigd worden constant. Daar zou je verwachten dat er een veel sterkere reactie op komt.”

Team al-Yaqeen
14 januari 2016