Salafisme is niet eng, het ís de Islam

5195

Bijna dagelijks ontvangt de Haagse moskeebestuurder Abdelhamid Taheri wel een doodsbedreiging in zijn e-mailbox. Zijn geloof, de salafistische Islam, ligt momenteel hevig onder vuur in de Tweede Kamer.

Verschillende politici pleiten voor een verbod op deze orthodoxe stroming. Het zou namelijk aanzetten tot haat en geweld tegen het westen. Totale onzin, aldus Taheri. ,,Wij zien onszelf als onderdeel van Nederland, van het westen. Wij willen het vredige leven dat wij hier genieten koste wat het kost bewaren."

De Tweede Kamer laat onderzoeken of een verbod op salafistische organisaties mogelijk is. Uw as-Soennah-moskee wordt dus in zijn voortbestaan bedreigd. Wat vindt u daarvan?

,,Ik zou me eerder zorgen maken over de toekomst van Nederland als rechtsstaat. Want als de politiek religieuze stromingen gaat verbieden puur en alleen omdat ze iets geloven, dan is het een zorgwekkende ontwikkeling die niemand moet willen, moslim of niet. En zelfs als deze ondemocratische nachtmerrie werkelijkheid wordt: Hoe ga je bewijzen of een organisatie salafistisch is of niet?''

Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) is juist bang voor een ondemocratische nachtmerrie als het salafisme hier nog groter wordt. De ideologie is volgens hem een bedreiging voor de democratie.

,,Dat is niet waar. Als meneer Marcouch ons als salafisten beschouwt, dan willen we hem bij deze laten weten dat we ons in een democratische samenleving meer dan uitstekend voelen. En misschien is het een idee dat meneer Marcouch een keer langskomt voor een kop koffie, dan kunnen we gelijk vertellen hoe het allemaal echt zit. Want kennelijk is hij verkeerd geïnformeerd.''

Hij zegt ook dat salafisten streven naar een islamitische staat, waar de islamitische regels gelden. Salafisme is volgens hem het voorportaal van de gewelddadige jihad. Is dat ook onzin?

,,Dit is ook niet waar en volgens mij weet meneer Marcouch dit heel goed. Niemand van de zogenoemde salafisten streeft er naar om een islamitische staat op te richten. Dus hij moet ophouden met dit soort valse beschuldigingen te uiten. Het betaamt een politicus niet om alles te roepen wat in hem opkomt zonder enig bewijs.''

Wat is salafisme dan volgens u?

,,Het salafisme is geen groep of organisatie, het is een manier van je geloof belijden. Je probeert invulling te geven aan je aanbidding, zoals de profeet Mohammed (vrede zij met hem) dat deed. Dus kort gezegd: het salafisme ís de islam.''

Enkele jaren geleden kwam as-Soennah negatief in het nieuws, vanwege radicale sprekers. Sindsdien is het roer omgegaan. Betekent dit dat alle radicale, anti-westerse ideeën zijn verworpen?

,,Wij zien onszelf als een onderdeel van Nederland, en dus ook van het westen. En alle ideeën die een gevaar vormen voor onze samenleving verwerpen wij ten stelligste. We hebben ons de laatste jaren keihard ingezet voor het tegengaan van radicalisering. Want we willen het vredige leven dat we hier in het westen genieten koste wat het kost bewaren.''

Op de website van uw moskee staat onder meer dat vrouwen geen lift mogen krijgen van een vreemde man en dat vaders en broers meisjes erop moeten aanspreken als ze geen gezichtsbedekkende kleding dragen. Critici zien dit als een teken dat de moskee integratie tegenwerkt.

,,Allereerst, we beschouwen gezichtsbedekkende kleding niet als verplicht, dus waarom zouden wij van vaders en broers eisen dat ze hun dochters of zussen hierop aanspreken? Ik weet niet waar u dit vandaan hebt. Verder vraag ik me werkelijk af wat het accepteren van een lift van een vreemde man door een vrouw te maken heeft met integratie? Ook vind ik het fout om te denken dat de huidige moslims nog integratie behoeven. We praten hier over mensen die hier in Nederland zijn geboren en getogen. Het wordt tijd om moslims als volwaardige burgers te gaan zien.''

Burgemeester Van Aartsen krijgt veel kritiek om zijn steun aan salafistische organisaties, zoals de uwe. Sommigen zeggen dat het juist de salafisten zijn die jongens op straat ronselen voor de gewelddadige jihad.

,,Het ronselen van jongeren is in Nederland strafbaar. Als deze moskeeën of personen zich daadwerkelijk hieraan schuldig zouden maken, dan waren ze allang voor de rechter gesleept en veroordeeld. Burgemeester Van Aartsen is een man die geeft om zijn stad en die de bijdrage van alle stadsbewoners aan de veiligheid van Den Haag op prijs stelt. Meer mensen zouden een voorbeeld aan hem moeten nemen.''

Bron: AD.nl

Team al-Yaqeen
7 januari 2016