Scholen met geloofsovertuiging scoren beter

3523

Reformatorische en islamitische scholen halen betere resultaten dan andere scholen bij de eindtoets in het basisonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws Buurtfacts.

Scholen in Limburg, die onderwijs geven vanuit een geloofsovertuiging én waar meer mannen voor de klas staan dan gemiddeld in Nederland, scoren het best.

Ook basisscholen waar de docenten een hogere gemiddelde leeftijd hebben, halen betere resultaten bij de Cito-toets en andere varianten. Daarnaast is het aantal leerlingen een factor: grotere scholen krijgen gemiddeld hogere cijfers dan kleine.

Basisschool El Habib in Maastricht hoort met zo’n 350 leerlingen tot de grotere scholen van het land. De school heeft van het ministerie van Onderwijs het predicaat excellente school gekregen. De positieve eindtoetsscore is één van de zaken die bij de beoordeling van de school zijn meegenomen.

Onderzoek Buurtfacts

Net als voorgaande jaren berekende RTL Nieuws rapportcijfers voor alle basisscholen volgens de methode van de eerder dit jaar overleden onderwijssocioloog Jaap Dronkers.

De berekening maakt het mogelijk de cijfers naast vergelijkbare scholen te leggen. Zo wordt onder andere rekening gehouden met het aantal moeilijk lerende kinderen op een school, het opleidingsniveau en het gemiddelde inkomen van de buurten waar leerlingen vandaan komen.

Bron: RTLNieuws.nl

Team al-Yaqeen
9 december 2016