Selectieronde Kids4Dawah 2021 geopend

12773

As-Salaamoe ʿalaykoem beste ouder,

Tijdens de maand Ramadan vinden de nieuwe selectierondes plaats voor de nieuwe lichting van onze klassen in ons opleidingstraject voor kinderen: Kids4Dawah.

Vanaf nu kan iedereen die zich hiertoe geroepen voelt zijn of haar kind voor deze selectierondes inschrijven. In deze selectierondes worden de leerlingen voornamelijk getoetst op het gebied van de Koran en de Arabische taal. De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

 1. Het kind is 6 jaar of ouder, en jonger dan 12 jaar.
 2. Het kind kent minimaal 2 delen (Ahzaab) van de Koran uit het hoofd.
 3. Het kind kan Arabisch lezen en schrijven.
 4. Het kind is bekend met het islamitische gedrag en houdt zich hieraan.
 5. De ouder is bereid het kind dagelijks met zijn huiswerk te helpen.
 6. De ouder verleent zijn volledige medewerking aan het opleidingstraject.

Verder willen wij iedereen erop wijzen dat uiteindelijk 10 kinderen tot de officiële opleiding worden toegelaten, hetgeen betekent dat veel kinderen uiteindelijk niet doorgaan en hiervoor hopen wij op begrip en medewerking.

Ook willen wij vanaf het begin duidelijk maken dat het hier om een speciale opleiding gaat waarbij intensief en lang les wordt gegeven. Als uw kind hierin wordt toegelaten, dan moet u rekening houden dat de lesdag op zaterdag en zondag zal zijn. Op zaterdag is dat van 14:00-17:00 uur en zondag van 09:00-12:00 uur.

Het is ook de bedoeling dat u thuis zo veel mogelijk met uw kind de Koran bestudeerd. Wij verwachten dat uw kind in het eerste jaar minimaal een halve bladzijde per week memoriseert, daarna zal dat ongeveer 1 tot 1.5 bladzijde per week zijn.

Het maandelijkse lesgeld bedraagt € 55,- per maand.

Voor inschrijving van uw kind kunt u een e-mail sturen naar kids4dawah@al-yaqeen.com met daarin de volgende gegevens:

 1. Voor- en achternaam van uw kind(eren)
 2. De leeftijd van uw kind(eren)
 3. Aantal Ahzaab uit het hoofd geleerd
 4. Voor- en achternaam van de ouder
 5. Telefoonnummer van de ouder
 6. Woonplaats

U hebt tot vrijdag 30 april de tijd om uw kind in te schrijven. Vanaf 2 mei beginnen de selectierondes. U wordt hierover telefonisch benaderd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Was-Salaamoe ʿalaykoem,

Kids 4 Dawah