Selectieronde Kids4Dawah geopend!

3382

As-Salaamoe calaykoem beste moslimouder,

In 2012 zijn wij begonnen met een zesjarige opleiding genaamd ‘Kids4Dawah’. Met de Wil van Allah is de opleiding een groot succes geworden.

Het doel van deze opleiding is het voorbereiden van kleine kinderen op het grote werk.

Zoals wij allen weten, schreeuwt de moslimgemeenschap om imams, predikers en geleerden, en wij denken dat onze kinderen met de Wil van Allah prima in deze behoefte kunnen voorzien. Wel moeten zij hiervoor uitgerust worden met de juiste bagage. Met deze opleiding willen wij samen met de ouders een poging hiertoe wagen en de kinderen klaarstomen voor het grote werk.

In juli 2016 vinden de nieuwe selectierondes plaats. Vanaf heden kan iedereen die zich hiertoe geroepen voelt zijn kind voor deze selectierondes laten inschrijven. In deze selectierondes worden de leerlingen voornamelijk getoetst op het gebied van de Koran en de Arabische taal. De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

1.      Het kind is 6 jaar of ouder, en jonger dan 10 jaar.
2.      Het kind kent minimaal 2 delen (Ahzaab) van de Koran uit het hoofd.
3.      Het kind kan Arabisch lezen en schrijven.
4.      Het kind is bekend met het Islamitische gedrag en houdt zich hieraan.
5.      De ouder is bereid het kind dagelijks met zijn huiswerk te helpen.
6.      De ouder verleent zijn volledige medewerking aan het project.

Verder willen wij iedereen erop wijzen dat uiteindelijk 5 kinderen tot de officiële opleiding worden toegelaten, hetgeen betekent dat veel kinderen uiteindelijk niet doorgaan en hiervoor hopen wij op uw begrip en medewerking. Ook willen wij vanaf het begin duidelijk maken dat het hier om een speciale opleiding gaat waarbij intensief en lang les wordt gegeven. Als uw kind hiertoe wordt toegelaten, dan moet u rekening houden met 12 á 14 lesuren per week en € 55,00 maandelijks lesgeld.

Voor inschrijving van uw kind kunt u een e-mail sturen naar kids4dawah@al-yaqeen.com met daarin de volgende gegevens:

1.      Voor- en achternaam van uw kind(eren)
2.      De leeftijd van uw kind(eren)
3.      Aantal Ahzaab uit het hoofd geleerd
4.      Voor- en achternaam van de ouder
5.      Telefoonnummer van de ouder
6.      Woonplaats

U hebt tot vrijdag 8 juli de tijd om uw kind in te schrijven. Vanaf 10 juli beginnen de selectierondes. U wordt hierover telefonisch benaderd en uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Was-Salaamoe calaykoem,

Kids 4 Dawah