Seminar: Omgangsvormen van de Profeet (vrede zij met hem)

2614

Zaterdag 4 mei aanstaande houden wij een seminar dat geheel in het teken staat van hoe de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) omging met mensen. Hoe hij in zijn relatie stond met zijn kinderen, vrouwen, buren, gasten, mensen met een beperking, behoeftigen, bejaarden, zondaars, nieuwe moslims, etc.

Dit seminar dient ter afsluiting van onze hele reeks over de ‘Relaties van de moslim’, welke wij dit hele seizoen 2018-2019 hebben gehouden in de vorm van Thema-avonden, Open Zittingen en Seminars. Het aanstaande seminar zal gegeven worden door Ustaadh Redouan el Bouzidi en zal in het Nederlands worden gedoceerd. Dit Seminar begint om 11:00u (inloop vanaf 10:30u) en eindigt rond 16:00u.

Inschrijving

Wil je dit seminar bijwonen, let dan goed op de wijze van inschrijving! Via deze link kun je je aanmelden. Tegen deelname wordt een vergoeding gevraagd van €5,- (per persoon). Deze bijdrage dient voor de bekostiging van de syllabus die je krijgt en de lunch op die dag.

Je inschrijving is pas definitief wanneer dit bedrag zichtbaar is op onze rekening. Maak het bedrag over op rekeningnummer NL48INGB0007189087, ten name van Stichting as-Soennah en onder vermelding van: SEMINAR en JE NAAM, overeenkomstig de naam die je gegeven hebt in je mail aan ons.

Wees welkom

Het seminar belooft onze blik weer te verbreden als het gaat om onze sociale contacten en onze positie in de maatschappij. Een zitting die ons ontzettend veel gaat leren over de gewoonten en Soenan van onze geliefde Profeet (vrede zij met hem). Immers, meer kennis over hem en zijn sublieme en voorbeeldige gedrag zal resulteren in meer liefde voor hem.

Team al-Yaqeen