Senaat: toch bescherming tegen godslastering

4851

Volgens artikel 147 van het Wetboek van Strafrecht is 'smalende godslastering' verboden. In de Tweede Kamer hebben SP en D66 het initiatief genomen om deze bepaling af te schaffen. Zij menen dat godslastering niet in het strafrecht thuishoort. Hun voorstel werd met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen.

De Eerste Kamer heeft hier echter moeite mee. De Senatoren sprongen in de bres voor mensen die zich gekwetst voelen als hun geloof beledigd wordt en roepen het kabinet op te onderzoeken of aanpassing van een ander artikel uit het Wetboek van Strafrecht, 137, „genoegzame bescherming” kan bieden aan deze groep.

De Senaat gaat waarschijnlijk akkoord met het schrappen van het verbod op godslastering, maar wil wel dat burgers beschermd blijven tegen ernstige belediging van hun geloof. VVD, PvdA, CDA, SP en D66 dienden dinsdagavond een motie in waarin ze voorstellen een ander wetsartikel hiertoe aan te passen. De Senaat stemt hier volgende week over. Dit zal op verzoek van de ChristenUnie waarschijnlijk hoofdelijk gebeuren.

Bron: Telegraaf.nl

Team al-Yaqeen 28 november 2013