Sheikh al-cAbbaad over ISIS

5472

Gezien het feit dat de ontwikkelingen rondom ISIS de gemoederen tot op heden nog steeds bezighouden, heeft een van de grootste hedendaagse geleerden, namelijk Sheikh cAbdoel-Moehsin al-cAbbaad, een artikel geschreven met daarin een hoop verduidelijkingen omtrent ISIS en haar praktijken. In dit artikel zullen wij de belangrijkste bevindingen met jullie delen.

De meest gruwelijke manier van doden

Nadat de Sheikh in het artikel het ontstaan van deze groep aan het licht brengt, spreekt hij duidelijk over het feit dat deze groep de pijlen voornamelijk richt op Ahl us-Soennah en hen op de meest barbaarse wijze doodt. Zo zegt de Sheikh: "En nadat de oorlog in Syrië tussen het regime en de verschillende strijdgroepen een poos duurde, zijn de leden van deze groep begonnen met het doden van Ahl us-Soennah. Zo staan zij er bekend om dat zij voornamelijk doden met messen, wat de meest gruwelijke wijze is waarop een persoon gedood kan worden."

Aboe Bakr al-Baghdaadie

Ook spreekt de Sheikh in het artikel over de leider van deze groep, een persoon genaamd Aboe Bakr al-Baghdaadie: "En hun leider, genaamd Aboe Bakr al-Baghdaadie, heeft in een moskee in Mosul een vrijdagpreek gehouden, waarin hij onder andere heeft gezegd: "Ik ben als leider over jullie aangesteld, maar zeker niet de beste onder jullie."

Hij heeft hier absoluut de waarheid gesproken. Als hij namelijk heeft bevolen, of toestemming heeft gegeven of (op z'n minst) kennis heeft gehad van het feit dat anderen worden gedood met messen, dan behoort hij ongetwijfeld tot de meest verdorven mensen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie uitnodigt naar Leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt naar dwaling, hem komt dezelfde zonde toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens zonde verminderd wordt.”

(Moeslim)

De 'gepassioneerde' jongeren

Tevens spreekt de Sheikh in het artikel zijn zorgen uit over de jongeren die met elke wind meewaaien en gauw onder de indruk raken van iedere schreeuwlelijk. De Sheikh zegt hierover: "Het is betreurenswaardig om te zien dat enkele jongeren in Saudi-Arabië de fitna van dit vermeende kalifaatschap met open armen hebben ontvangen en hiervan onder de indruk zijn geraakt. Zo zijn deze jongeren enorm verheugd geraakt na het uitroepen van dit kalifaatschap en hebben zij hun blijdschap openbaar gemaakt. Echter is deze vreugde niets anders dan de vreugde van een dorstige persoon bij het zien van een fata morgana. Zo is er zelfs een enkeling die beweert hier vandaan de eed te hebben afgelegd aan deze onbekende Kalief. Wat voor goedheid wordt er verwacht van een groep die moslims verkettert en anderen doodt op de meest afschuwelijke wijze?

Deze jongeren dienen dus op te passen dat zij niet achter elke schreeuwende schapenhoeder hollen. Zij dienen hun handelen altijd in toom te houden middels dat wat Allah en Zijn Boodschapper hebben voorgeschreven. Op deze wijze zal men redding kennen in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Tevens dienen zij hierbij te allen tijde terug te keren naar de geleerden."

Aansluiting bij ISIS is vernietigend

Tot slot geeft de Sheikh een vaderlijk advies aan degenen die erover nadenken om zich aan te sluiten bij deze groep. Hij zegt: "De jongeren die achter de leider van deze groep hollen, dienen bij zichzelf te rade te gaan en terug te keren naar het rechte Pad. Niemand dient het daarom in zijn hoofd te halen om zich bij deze groep aan te sluiten. Dit zou namelijk als gevolg kunnen hebben dat men dit leven verlaat met een bomgordel om zijn middel of anders een mes waarmee hij een bloedbad heeft aangericht. En dit laatste behoort tot één van de specifieke kenmerken van deze groep."

Moge Allah de Sheikh belonen voor zijn gouden woorden en de harten van onze jongeren openen voor het accepteren van de waarheid.

Team al-Yaqeen
7 augustus 2014

Sheikh al-cAbbaad over ISIS

14626

Gezien het feit dat de ontwikkelingen rondom ISIS de gemoederen tot op heden nog steeds bezighouden, heeft een van de grootste hedendaagse geleerden, namelijk Sheikh cAbdoel-Moehsin al-cAbbaad, een artikel geschreven met daarin een hoop verduidelijkingen omtrent ISIS en haar praktijken. In dit artikel zullen wij de belangrijkste bevindingen met jullie delen.

De meest gruwelijke manier van doden

Nadat de Sheikh in het artikel het ontstaan van deze groep aan het licht brengt, spreekt hij duidelijk over het feit dat deze groep de pijlen voornamelijk richt op Ahl us-Soennah en hen op de meest barbaarse wijze doodt. Zo zegt de Sheikh: "En nadat de oorlog in Syrië tussen het regime en de verschillende strijdgroepen een poos duurde, zijn de leden van deze groep begonnen met het doden van Ahl us-Soennah. Zo staan zij er bekend om dat zij voornamelijk doden met messen, wat de meest gruwelijke wijze is waarop een persoon gedood kan worden."

Aboe Bakr al-Baghdaadie

Ook spreekt de Sheikh in het artikel over de leider van deze groep, een persoon genaamd Aboe Bakr al-Baghdaadie: "En hun leider, genaamd Aboe Bakr al-Baghdaadie, heeft in een moskee in Mosul een vrijdagpreek gehouden, waarin hij onder andere heeft gezegd: "Ik ben als leider over jullie aangesteld, maar zeker niet de beste onder jullie."

Hij heeft hier absoluut de waarheid gesproken. Als hij namelijk heeft bevolen, of toestemming heeft gegeven of (op z'n minst) kennis heeft gehad van het feit dat anderen worden gedood met messen, dan behoort hij ongetwijfeld tot de meest verdorven mensen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie uitnodigt naar Leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt naar dwaling, hem komt dezelfde zonde toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens zonde verminderd wordt.”

(Moeslim)

De 'gepassioneerde' jongeren

Tevens spreekt de Sheikh in het artikel zijn zorgen uit over de jongeren die met elke wind meewaaien en gauw onder de indruk raken van iedere schreeuwlelijk. De Sheikh zegt hierover: "Het is betreurenswaardig om te zien dat enkele jongeren in Saudi-Arabië de fitna van dit vermeende kalifaatschap met open armen hebben ontvangen en hiervan onder de indruk zijn geraakt. Zo zijn deze jongeren enorm verheugd geraakt na het uitroepen van dit kalifaatschap en hebben zij hun blijdschap openbaar gemaakt. Echter is deze vreugde niets anders dan de vreugde van een dorstige persoon bij het zien van een fata morgana. Zo is er zelfs een enkeling die beweert hier vandaan de eed te hebben afgelegd aan deze onbekende Kalief. Wat voor goedheid wordt er verwacht van een groep die moslims verkettert en anderen doodt op de meest afschuwelijke wijze?

Deze jongeren dienen dus op te passen dat zij niet achter elke schreeuwende schapenhoeder hollen. Zij dienen hun handelen altijd in toom te houden middels dat wat Allah en Zijn Boodschapper hebben voorgeschreven. Op deze wijze zal men redding kennen in zowel het wereldse als het Hiernamaals. Tevens dienen zij hierbij te allen tijde terug te keren naar de geleerden."

Aansluiting bij ISIS is vernietigend

Tot slot geeft de Sheikh een vaderlijk advies aan degenen die erover nadenken om zich aan te sluiten bij deze groep. Hij zegt: "De jongeren die achter de leider van deze groep hollen, dienen bij zichzelf te rade te gaan en terug te keren naar het rechte Pad. Niemand dient het daarom in zijn hoofd te halen om zich bij deze groep aan te sluiten. Dit zou namelijk als gevolg kunnen hebben dat men dit leven verlaat met een bomgordel om zijn middel of anders een mes waarmee hij een bloedbad heeft aangericht. En dit laatste behoort tot één van de specifieke kenmerken van deze groep."

Moge Allah de Sheikh belonen voor zijn gouden woorden en de harten van onze jongeren openen voor het accepteren van de waarheid.

Team al-Yaqeen
7 augustus 2014