Slotverklaring ontmoetingsavond ‘Moskee en Synagoge, niet door angst te vangen’

4635

De turbulente tijden waarin wij nu leven worden gekenmerkt door bedreigingen en aanslagen. Ook ons land is daar niet van gevrijwaard. Moskeeën worden ontheiligd en ontvangen geregeld bedreigingen van zeer ernstige aard. Synagogen worden bewaakt en steeds meer moskeeën maken zich zorgen over de veiligheid van hun bezoekers. Deze zorgen zijn niet ongegrond. Dit blijkt wel uit het feit dat recentelijk de bouwplaats van een toekomstige moskee in Enschede met varkensbloed is besmeurd. Deze daad van onverdraagzaamheid mag niet onderschat worden.

Stichting As-Soennah heeft op 24 juni jl., aan de vooravond van het Suikerfeest, te maken gehad met een abjecte dreigbrief. De anonieme afzender heeft gedreigd met een aanslag door middel van een vrachtauto, zoals deze nog maar enkele dagen daarvoor, met dodelijk gevolg, bij de Londense Finsbury Park Mosque heeft plaatsgevonden.

Angst en onzekerheid krijgen steeds meer grip op de stemming van mensen en bepalen steeds meer het gezicht van onze samenleving. Het is van eminent belang dat de aandacht voor de veiligheid van moskeeën niet verslapt, zowel bij de bevoegde autoriteiten als bij de moslimgemeenschap. De bevoegde autoriteiten, waaronder gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en het Rijk zouden samen met vertegenwoordigers uit de moslimgemeenschap naar mogelijkheden moeten zoeken die de veiligheid van moskeeën bevorderen, zeker gezien het feit dat het niet meer de vraag is of er een aanslag plaatsvindt maar eerder wanneer.

Wij hebben als Rabbijn en Imam naar aanleiding van de dreigbrief contact met elkaar gezocht. Tijdens de eerste ontmoeting is gesproken over de angst en de onzekerheid die zowel door de Joodse als de islamitische gemeenschap worden ervaren. Ondanks de verschillen is er veel herkenning. Wij streven beiden naar een veilige en inclusieve samenleving, waarin mensen met verschillende overtuigingen op een gelijkwaardige basis, vreedzaam en met respect voor elkaar de verbinding zoeken. Vrijheid van meningsuiting en godsdienstvrijheid zijn belangrijke waarden, waar wij met z’n allen pal achter moeten staan.

De ontmoetingsavond ‘Moskee en Synagoge, niet door angst te vangen’ heeft ons in de overtuiging versterkt dat maatschappelijke en religieuze organisaties een belangrijke en bijzondere rol te spelen hebben in het tegengaan van angst en polarisatie. Wij zullen daarom de komende tijd met name scholen bezoeken om jongeren bewust te maken van onze boodschap ‘Vreedzaam samenleven en zorgen voor elkaar’.

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons te werken aan een veilig en vreedzaam Nederland. Zo zal angst worden omgezet in kracht.

Den Haag, 16 november 2017

Rabbijn Lody B. van de Kamp

Imam Jamal Ahajjaj