Sterke toename islamitisch onderwijs

3053

Er is een sterke toename van het islamitisch onderwijs waar te nemen. Dit komt naar voren uit cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die door de Volkskrant zijn opgevraagd.

De trend is opvallend, omdat het aantal leerlingen in het protestantse en katholieke onderwijs al decennia stabiel is. Het islamitisch basisonderwijs telde in 2008 nog 9.324 leerlingen, in 2018 is dit gegroeid tot 15.078. In de periode 2014-2019 werden 17 aanvragen voor een islamitische school ingediend, waarvan er uiteindelijk 15 werden gehonoreerd.

Dat het islamitisch onderwijs groeit, is het gevolg van de kwaliteitsslag die het heeft gemaakt, aldus religiewetenschapper en onderwijskundige Cok Bakker, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Het bestuur is meestal beter georganiseerd waardoor de kwaliteit is toegenomen: islamitische scholen scoren al vijf jaar op rij het beste op de Cito-toets.

Momenteel telt Nederland 54 islamitische basisscholen en twee islamitische scholen voor voortgezet onderwijs.

Bron: AD.nl

Team al-Yaqeen