Stichting al-Yateem naar Marokko

10180

Vrijdag 22 vertrekt Stichting al-Yateem naar Marokko om een container vol hulpgoederen (ziekenhuisbedden, rollators, rolstoelen, e.d.) uit te delen aan onze behoeftige en hulpbehoevende broeders en zusters in Marokko. Dit keer wordt Stichting al-Yateem vergezeld door al-Yaqeen die het werk van Stichting al-Yateem op beeld gaat vastleggen. Gedurende deze reis zal al-Yaqeen een documentaire maken van de werkzaamheden van Stichting al-Yateem. De documentaire verschijnt na de reis op www.al-yaqeen.com, dus houd de website in de gaten!

Wie zijn wij?

Stichting al-Yateem is een welzijnsorganisatie die zich sterk maakt voor hulpbehoevenden en minderbedeelden in Marokko. Dit gebeurt door verschillende projecten waarbij behoeftige mensen structureel worden onderhouden, zieken worden bezocht, voedselpakketten worden uitgedeeld, medische hulpmiddelen worden uitgedeeld, ingrepen worden bekostigd en schulden worden afgelost.

Ook hecht Stichting al-Yateem grote waarde aan het welzijn van kinderen uit kansarme gezinnen. Stichting al-Yateem maakt het mogelijk om structureel bij te dragen aan het levensonderhoud van een weeskind. Een donateur voorziet middels een structurele bijdrage in het voeden, kleden en het schoolgaan van een jong weeskind.

Stichting al-Yateem onderscheidt zich van andere welzijnsorganisaties door de kleinschalige en overzichtelijke wijze waarop de Stichting te werk gaat. Stichting al-Yateem garandeert dat iedere donatie op de juiste plek terecht komt, doordat de donaties fysiek overhandigd worden aan degenen die hier recht op hebben.

De vertrekdatum is in zicht, desalniettemin is het nog steeds mogelijk om je als donateur aan te sluiten bij Stichting al-Yateem en bij te dragen aan het zogeheten ‘Containerproject’. Ben je benieuwd wat jij kunt betekenen voor jouw behoeftige broeders en zusters? Kijk dan snel op www.al-yateem.nl en doneer mee!

Stichting al-Yateem