Stichting as-Soennah bedankt de duizenden burgers voor hun steun

2580
Langs deze weg wil het bestuur van stichting as-Soennah aan de vele duizenden betrokken burgers, maar ook maatschappelijke en religieuze organisaties, haar dank uitspreken voor alle steunbetuigingen van de afgelopen dagen. Sinds de aankondiging van Identitair Verzet, een neonazistische groepering die geweld niet schuwt, om te komen demonstreren bij onze moskee, hebben wij en onze vrijwilligers zich gesterkt gevoeld door burgers uit het hele land. De duizenden brieven, persoonlijke ontmoetingen, telefoontjes en social mediaberichten laten zien dat burgers van verschillende religieuze gezindten, culturele en etnische achtergronden  moslimhaat en geweld tegen moskeeën onacceptabel vinden. Tegen deze haat dient hard te worden opgetreden door de bevoegde autoriteiten.
Wij hebben met ongeloof kennis genomen van het besluit van de burgemeester om de vreedzame manifestatie ‘Den Haag bekent kleur’, dat in het teken staat verbinding en tolerantie, in de buurt van onze moskee te verbieden. Met name de onderbouwing van het  verbod door de burgemeester, en de daarmee samenhangende verplaatsing naar het Zuiderpark, kan op heel veel onbegrip rekenen. Ook het feit dat de burgemeester een haatcampagne in de behandeling gelijkstelt aan een campagne van inclusiviteit en verbinding gaat het voorstellingsvermogen te boven.
Het bestuur wil benadrukken dat de manifestatie niet door gaat. Onze deuren staan echter wel open voor alle burgers die samen met ons haat en intolerantie geen ruimte willen geven.
Bestuur stichting as-Soennah 
28 oktober 2018