Stichting as-Soennah gaat het Maghrib en ‘Ishaa gebed samenvoegen

90872

In beginsel dient elk gebed op haar voorgeschreven tijdstip verricht te worden. Een uitzondering hierop is van toepassing op het moment dat zich een ongemak voordoet die het belemmert om het gebed op tijd te verrichten. In dat geval geldt een permissie op het samenvoegen.

Met ingang van maandag 1 maart zal stichting as-Soennah het Maghrib en ‘Ishaa gebed tot nader order samenvoegen. De huidige avondklok maakt het onmogelijk om het ‘Ishaa gebed op tijd in de moskee te verrichten. Om deze reden is besloten om dit gebed onmiddellijk na het Maghrib gebed te verrichten. Hierna zal de moskee niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers.

Tot slot willen we benadrukken dat het bovenstaande niet van toepassing is voor degenen die het gebed thuis verrichten. Zij dienen beide gebeden op tijd te verrichten aangezien zij geen hinder ondervinden van de avondklok.

Stichting as-Soennah