Stichting as-Soennah opent binnenkort weer haar deuren!

2343

Al geruime tijd zijn wij bezig ons voor te bereiden veilig open te kunnen gaan. Hiervoor is er een gebruikersplan opgesteld. Momenteel zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van een App die toegang geeft tot het gebed binnen onze moskee. Wij hopen deze spoedig af te ronden zodat deze kan worden getest.

Ons streven is om op korte termijn gestaag onze deuren te openen. Zodra dit mogelijk is zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen. Wij realiseren ons dat wij veel geduld van jullie vragen. Toch vragen we jullie nog even vol te houden.

Moge Allah, de Meest Verhevene, ons allen standvastig maken in geduld.

Stichting as-Soennah