Stijging aantal Vlaamse bekeerlingen

4943

De in België actieve imam en begeleider van nieuwe moslims, Nordine Taouil, bevestigt een toename in het land van bekeringen tot de Islam. Vooral veel Vlaamse vrouwen bekeren zich tot het ware geloof.

Taouil noemt deze trend 'erg opvallend'. Met name omdat de bekeerlingen nu niet alleen maar uit de grote steden komen. "Mensen komen onder meer door reizen veel vaker in contact met moslims", vervolgt de imam. "Ook de sociale media helpen om ideeën en contacten te verspreiden. De bekeerlingen komen uit alle lagen van de Vlaamse bevolking. Het gaat om jong en oud. Er zijn wel veel meer vrouwen dan mannen."

Taouil spreekt dus van een duidelijke trend. Specifieke cijfers ontbreken echter nog. "Mensen die bij ons komen, zoeken spirituele rust, zoals mensen vroeger rust kregen door kerkbezoek", aldus de imam.

Onlangs is een vereniging voor bekeerde Vlaamse vrouwen opgericht. In zeer korte tijd verzamelde deze verenging meer dan 700 leden.

Bron: Marokko.nl

Team al-Yaqeen
25 februari 2014