Suriname Project 2.0 nog in volle gang

2231

Zoals jullie allemaal weten, hebben wij een tweede 'Suriname-project' gelanceerd om Nederlandstalige Islamitische boeken vanuit Nederland te verschepen naar Suriname. Onze broeders aldaar hebben ons dringend verzocht om meer van deze boeken. Vorig jaar moest er al een lading extra boeken verstuurd worden om meer aan de vraag te kunnen voldoen.

Maar… men is, alle lof zij Allah, dorstig naar de Koran en men wenst dan ook meer vertaalde boeken te ontvangen. Ons streven bij dit tweede project is om 10.000 boeken te versturen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen €60.000. We hebben momenteel ruim €20.000 bij elkaar ontvangen aan donaties. Dat is al een derde deel van het bedrag, Alhamdoelillaah!

Wees daarom gul en doneer mee! Besef dat jij de beloning krijgt voor iedere letter die gelezen wordt uit een boek dat jij gedoneerd hebt. Zelfs al zou je leven geëindigd zijn en je geen goede daden meer kunt verrichten, is dit een Sadaqah Djaariyah (doorlopende liefdadigheid)! Investeer dus op de Weg van Allah en investeer voor jezelf, en breng Hasanaat vooruit!

Doneer bijvoorbeeld ook uit naam van je kinderen, je dierbaren of je (overleden) ouders. En beoog hiermee de beloningen aan hen toe te delen. Verblijd hen op de Dag des Oordeels met onverwachte Hasanaat!

Kortom, een project waar niets anders dan goedheid in zit. Doneer mee via onze benefiet site.

Team al-Yaqeen
14 maart 2016