Ter nagedachtenis van Amer Mubarak Alhadjri

5392

Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

En wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geef verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer een ramp hen treft, zeggen: “Innaa lillaahi wa innaa ilayhi radjicoen.”

(Soerat al-Baqarah: 155-156)

Vandaag bereikte ons het treurige nieuws dat de vader van twee van de broeders die zeer actief zijn binnen de stichting en al-Yaqeen is overleden. Wij vragen Allah om de vader van onze broeders te begenadigen en Zijn Welbehagen over hem uit te spreiden. Ook vragen wij Allah om de familie het nodige geduld en sterkte te schenken.

Vrijdag 20 december zal na het vrijdagsgebed voor hem worden gebeden in moskee as-Soennah aan de fruitweg te Den Haag.

Team al-Yaqeen