Terugblik op de Zusterdag 2017

4660

Afgelopen zaterdag hebben wij onze jaarlijkse Zusterdag georganiseerd. Dit jaar droeg deze dag de titel ‘Hoe wil jij herinnerd worden?’. Wij hebben een lezing en een workshop verzorgd in het kader van communiceren vanuit ‘Rahmah’ (genade), zoals Allah, de Verhevene, en Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) ons leren.

Al vanaf het begin had het alle aanwezigen diep geraakt. Er werd een oefening gedaan waarbij ze zichzelf de vraag stelden: ‘Hoe wil jij herinnerd worden?’ Door ons in te beelden hoe wij worden weggedragen van onze familieleden naar ons graf toe en te luisteren naar hoe zij aan het napraten zijn over hoe wij zijn geweest. Wat zouden wij willen horen op dat moment? En belangrijker nog: Komt het overeen met hoe wij ons nu gedragen?

Wij zijn erg blij hoe de boodschap is ontvangen. Vele moeders hebben nieuwe inzichten gekregen in het opvoeden van onze kinderen. Punten waar wij voorheen helemaal niet bij hebben stilgestaan, werden niet als kritiek maar juist met open armen ontvangen.

Het belangrijkste wat wij die dag hebben geleerd, is dat wij onze kinderen met liefde, rust en geduld moeten benaderen en opvoeden. Zij hebben hun eigen behoeften, en die zijn gelijkwaardig aan die van ons! Hun behoeften zijn niet minder waard alleen omdat zij kinderen zijn. Nee! Wij moeten hen net zo serieus nemen als wij zouden doen bij volwassenen.

Ook dienen we ons echt te houden aan de Soennah als het gaat om het aanleren van het geloof aan onze kinderen. Neem als ouder de tijd om je kind vanaf 7 jaar te leren bidden. Geef hem de tijd en ruimte om eraan te wennen, fouten te maken en er een band mee te krijgen. Op die manier creëer je een onverwoestbare band die ervoor zorgt dat zij uiteindelijk Allah met liefde zullen aanbidden.

Daarnaast hebben wij geleerd hoe belangrijk het is om op de juiste wijze met onze omgeving te communiceren. Voordat je overgaat op communiceren is het van groot belang om jezelf de volgende drie vragen te stellen: Is het waar wat ik ga zeggen? Is het nodig wat ik ga zeggen? Is het aardig wat ik ga zeggen? Als je deze drie vragen allemaal met ja kunt beantwoorden, dan communiceer je vanuit ‘Rahmah’. Is dit niet het geval, dan is het beter om te zwijgen. De Profeet (vrede zij met hem) leert ons namelijk: “Wie in Allah en de laatste Dag gelooft, dient het goede te zeggen of te zwijgen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wij vragen Allah om ons te leiden in de opvoeding van onze kinderen, onze harten te zuiveren en onze zonden te vergeven.

Was-Salaamoe calaykoem,

Zusters al-Yaqeen