Terugblik Ramadan 2022!

993

Maanden van te voren keken we uit naar de komst van de Ramadan om deze als een oogwenk aan ons voorbij te zien gaan. Weer heeft de Ramadan het beste in ons naar boven gehaald en het slechte beteugeld. Een maand die we hebben mogen vullen met gebeden, Koranrecitaties, vasten, smeekgebeden, liefdadigheid, het gedenken van Allah en verschillende andere goede daden.

Wij zijn Allah werkelijk dankbaar voor deze geweldige maand die doordrenkt was van saamhorigheid en broeder- en zusterschap. Uiteraard zijn we dankbaar als persoon maar zeker ook als stichting.

Het was namelijk een maand waarin er t.b.v. het onderhoud en de uitbreiding van stichting as-Soennah €500.000 is gedoneerd. Een maand waarin we duizenden bezoekers hebben mogen ontvangen. Een maand waarin honderden de Iftaar hebben genuttigd. Een maand waarin velen tientallen de I’tikaaf hebben verricht. Een maand dat we dagelijks hebben kunnen zien dat jongeren de weg naar de moskee wel degelijk kennen. Een maand waarin letterlijk tientallen bekeerlingen de Islam hebben omarmd.

Na Allah zijn we zeer dankbaar aan alle broeders en zusters die zich, soms letterlijk dag en nacht, hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken. Van het zorg dragen voor beeld en geluid tot het toezicht houden in en rondom het moskeegebouw. Voorgaan in gebed tot de coördinatie bij de zusters. Van design en vormgeving tot de schoonmaak. Van het verzorgen van water voor de moskeebezoekers en het houden van lezingen tot de buren voor hun geduld met eventueel enig overlast. Dank aan een ieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om stichting as-Soennah een prettige plaats te maken voor haar (online) bezoekers. Moge Allah elke inspanning zwaar doen wegen in jullie weegschaal van goede daden.

Uiteraard zijn wij heel veel dank verschuldigd aan de donateurs voor hun gulle bijdragen, ongeacht hoe klein of groot deze ook waren. Moge Allah het van een ieder accepteren.

Tenslotte danken wij alle (online) bezoekers voor het vertrouwen dat jullie keer op keer weer tonen in jullie stichting as-Soennah. Moge Allah al jullie goede daden accepteren.

Afsluitend willen wij een ieder vriendelijk herinneren zes dagen van deze maand (Shawwaal) te vasten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Wie (de maand) Ramadan en daarop zes dagen van (de maand) Shawwaal vast, het is alsof hij het gehele jaar heeft gevast.”

(Moeslim)

Moge Allah de goede daden van een ieder accepteren, onze tekortkomingen vergeven en in ons standvastigheid in het goede na de Ramadan schenken.

Bestuur Stichting as-Soennah