Terugblik Ramadan 2023

21411

Maanden te voren hebben we met smart gewacht op de komst van de Ramadan. Vervolgens zien we deze na 29 dagen met pijn in het hart al weer vertrekken.

We zijn Allah dankbaar dat we deze maand hebben mogen meemaken. Deze gezegende maand die ons haar dagen en nachten heeft laten vullen met gebeden, Koranrecitaties, vasten, smeekgebeden, liefdadigheid, het gedenken van Allah en verschillende andere goede daden. Deze geweldige maand die doordrenkt was van saamhorigheid en broeder- en zusterschap. Niet alleen als persoon, maar ook als stichting zijn we dankbaar.

Voor stichting as-Soennah was dit een maand waarin we meer bezoekers hebben mogen ontvangen dan ooit te voren waaronder veel jongeren. Een gezegende maand waarin 34 personen bij stichting as-Soennah de Islam zijn binnengetreden. Het was de maand waarin zich ruim 900 nieuwe dawah-dragers hebben aangemeld. Deze Ramadan schoven honderden personen aan bij de iftaar. Een maand waarin tientallen ervoor hebben gekozen de I’tikaaf te verrichten in onze moskee en hiermee een Soennah in leven houden. Ook dit jaar werd er gedurende de laatste 10 nachten succesvolle Ramadanzittingen georganiseerd getuige de reacties en zeer grote opkomst. Met als één van de hoogtepunten de speciale jongerennacht op de 25ste nacht die door duizenden bezoekers is bijgewoond. De maand werd afgesloten met het ‘Ied-gebed waarbij elke ruimte gevuld was en men op het plein en zelfs op straat het ‘Ied-gebed heeft moeten verrichten. En als kers op de taart de honderden kinderen die na het ‘Ied-gebed aanwezig waren bij de ‘Ied ul-Fitr viering en verschillende prijzen hebben gewonnen.

Als stichting hebben wij ons op deze grootste maand voorbereid zodat alles voorspoedig zou verlopen en eenieder de kansen van deze maand optimaal kon benutten. Desondanks bieden wij onze excuses aan als wij op enig gebied zijn tekortgeschoten.

Na Allah zijn we alle broeders en zusters die zich, soms letterlijk dag en nacht, hebben ingezet om dit alles mogelijk te maken zeer dankbaar. Van het zorgdragen voor beeld en geluid tot het toezichthouden in en rondom het moskeegebouw. Voorgaan in gebed tot de coördinatie bij de zusters. Van design en vormgeving tot de schoonmaak. Van het verzorgen van water voor de moskeebezoekers en het houden van lezingen tot de buren voor hun geduld met eventueel enig overlast. Dank aan een ieder die op welke manier dan ook heeft bijgedragen om stichting as-Soennah een prettige plaats te maken voor haar (online) bezoekers. Moge Allah elke inspanning zwaar doen wegen in jullie weegschaal van goede daden.

Tenslotte danken wij alle (online) bezoekers voor het vertrouwen dat jullie keer op keer weer tonen in jullie stichting as-Soennah. Moge Allah al jullie goede daden accepteren.

Ramadan 2023 is helaas voorbij, maar daarmee mag er geen einde komen aan onze goede daden en onze zoektocht naar de Tevredenheid van Allah.

Gebeden, het reciteren van de Koran, liefdadigheid en goed gedrag zijn geen zaken die slechts bij de Ramadan horen maar in ons leven als moslim iets van elke dag. De deuren van stichting as-Soennah staan ook na de Ramadan voor een ieder wagenwijd open. Hou de band met de moskee dan ook na de Ramadan in stand.

Moge Allah de goede daden van een ieder accepteren, onze tekortkomingen vergeven en ons standvastigheid in het goede na de Ramadan schenken.

Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter Stichting as-Soennah