Thema-avond: Relatie ouder en kind

9080

Ons jaarprogramma over Relaties in de Islam gaat weer verder. Zoals we hebben aangegeven blijven we ons richten op de relaties die de moslim heeft in zijn leven. Het afgelopen half jaar hebben wij ons uitgebreid gericht op het huwelijk en alles wat daarbij komt kijken. Nu gaan we over op de relatie tussen ouder en kind en spitsen we onze komende thema-avond hierop toe.

Op zaterdag 16 februari aanstaande zullen Ustaadh Amr Aboe Sayfoullah en Ustaadh Rafik Aboe Raihana aan de hand van stellingen ingaan op de thema’s opvoeding en goedheid jegens de ouders. Hoe kun je bijvoorbeeld je kinderen in veiligheid laten opgroeien en in een liefdevolle omgeving? En hoe bekleed je het beste als ouder jouw voorbeeldfunctie jegens je kind? Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn als het gaat om de invloeden die op het kind afkomen in deze kwetsbare periode van zijn leven en moeten we onze manier van opvoeden positief inkleden.

Kortom, genoeg gespreksstof om de hele avond te vullen, maar jullie input is ook nu weer belangrijk! Want jij kunt jouw mening op de stellingen geven aan de hand waarvan de sprekers deze dan verder kunnen uitdiepen.

We zien jullie dus graag op zaterdag 16 februari in ons moskeegebouw aan de Fruitweg 5 in Den Haag. Het programma begint om 18:00u en eindigt rond 20:30u. Voor hapjes en drankjes wordt zoals altijd door ons gezorgd. Tot dan in shaa’ Allaah!

Team al-Yaqeen