Tilburg University begint onderzoek naar omstreden proefschrift

2513

De Tilburg University begint een onderzoek naar een omstreden proefschrift over salafisme in Nederland. Dit naar aanleiding van de vele onjuistheden die het bevat. Het onderzoek naar het proefschrift is opmerkelijk, omdat het eerder (naar nu blijkt ten onrechte) bejubeld werd en werd beschouwd als een gedegen studie naar de islam.

Het proefschrift is geschreven door de Iraans-Nederlandse Mohammad Nazar Soroush. Hij beweert drie jaar lang tientallen religieuze bijeenkomsten bezocht te hebben. Zijn conclusie is dat er een groeiende groep jonge salafisten is op wie de politiek geen greep gaat krijgen. Voor Soroush staat vast dat salafisme en de democratie kunnen nooit samengaan.

Naar aanleiding van het proefschrift werd er zelfs een Kamerdebat aangevraagd over de waarschuwingen die Soroush in het proefschrift benoemt. Inmiddels wordt door zowel moskeeën als deskundigen gewezen op de vele onjuistheden en nalatigheden in het onderzoek.

Zo klaagt de Imam Malik moskee bij monde van bestuurslid Abdelhamid Bouzzit: “We zijn absoluut niet salafistisch.” Niet alleen de aard van de preken wordt onjuist beschreven, zelfs beschrijvingen van het interieur stroken niet met de werkelijkheid. Ook drie andere moskeeën beklagen zich.

Twijfels over zorgvuldigheid

De universiteit heeft nu de hulp ingeroepen van een externe deskundige om het proefschrift te controleren. Volgens het College van Bestuur zijn de signalen dusdanig ernstig dat ze twijfels oproepen. “Die twijfels hebben in het bijzonder betrekking op de zorgvuldigheid van de wetenschappelijke activiteiten, de betrouwbaarheid van de uitvoering van het onderzoek en de controleerbaarheid van de onderzoeksresultaten en conclusies.”

Na veelvuldig de media te hebben gezocht wil Mohammad Nazar Soroush zelf niet reageren op de opmerkelijke stap van zijn universiteit. Volgens zijn promotor, Ruben Gowricharn, is het onderzoek op zich deugdelijk en zou alleen het deel over de moskee in Leiden niet kloppen. “Om die reden komt er dus ook een erratum. Dit wordt gecorrigeerd.”

Lees het bericht op: NOS.nl

Team al-Yaqeen
28 september 2018