Toename aantal Nederlanders dat hooguit één glas alcohol per dag drinkt

9600

Een toenemend aantal Nederlanders drinkt geen alcohol meer of heeft hun dagelijkse hoeveelheid bijgesteld naar maximaal één glas per dag. Hiermee voldoen zij aan de richtlijn van de Gezondheidsraad. Ouderen en vrouwen onthouden zich het vaakst van alcohol. Dat komt naar voren uit de Leefstijlmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut.

In 2019 gaf 41% van de volwassenen in een enquête aan geen alcohol te drinken of zich te beperken tot een glas per dag. Vijf jaar daarvoor was dit nog 37%.

De Gezondheidsraad geeft aan dat degene die elke dag meer dan één glas alcohol drinkt, meer risico loopt op beroertes, darmkanker, longkanker en borstkanker. Daarom heeft de raad besloten het advies over alcohol vijf jaar geleden aan te scherpen. Matig alcoholgebruik kan ook gunstig zijn voor de gezondheid, maar die voordelen wegen volgens de Gezondheidsraad niet op tegen de nadelen.

Allah heeft ruim 1400 jaar geleden reeds heeft aangegeven dat alcohol meer nadelen dan voordelen heeft (interpretatie van de betekenis):

“Zij vragen jou (o Mohammed) over alcoholhoudende drank en over het gokken. Zeg: “In beide is een grote zonde en voordeel voor de mensen (te vinden), maar de zonde in beide is groter dan het voordeel ervan.”

(Soerat al-Baqarah: 219)

“Nog een hoop werk te doen”

“Elk glas alcohol is een schadelijke stof voor het lichaam”, aldus Karin Monshouwer van het Trimbos-instituut in het NOS Radio 1 Journaal. “Het is belangrijk dat mensen zich bewust zijn van dat risico, en ik denk dat veel mensen het onderschatten of niet weten. Het is belangrijk dat er in de voorlichting meer aandacht voor is. En dan is de keuze voor mensen zelf, of ze dat risico wel of niet willen nemen.”

Om alcoholgebruik terug te dringen, zijn er volgens Monshouwer wel meer maatregelen nodig dan alleen voorlichting. Eén van de afspraken uit het preventieakkoord, dat in 2018 werd afgesloten, is dat jongeren minder blootgesteld moeten worden aan alcoholreclame. “En zo zijn er meer maatregelen die kunnen helpen aan het verminderen van alcoholgebruik en het bewuster maken van de risico’s”, aldus Monshouwer.

Bron: Nos.nl

Team al-Yaqeen