Toenemende moslimhaat op verschillende niveaus mag niet worden onderschat

11935

De terreuraanslag in London (Canada) van zondag 6 juni 2021, waarbij 4 onschuldige burgers koelbloedig zijn vermoord, laat ons zien dat moslimhaat altijd onderhuids aanwezig is en zich elk moment kan laten gelden. Een ouder echtpaar, een vrouw en een 15-jarige meisje zijn opzettelijk doodgereden in een afschuwelijke daad van haat. De shock die deze terreuraanslag teweeg heeft gebracht is enorm. Niet alleen zijn vier leden uit één familie ruw uit het leven gerukt, ook het moment en de plaats maken het extra beangstigend. De terreuraanslag vond niet plaats in een bioscoop, café of gebedshuis. Het gebeurde gewoon tijdens het oversteken van de straat. Het lijkt erop dat de dader het signaal wil afgeven dat moslims in Canada nergens meer veilig zijn. Het is niet de eerste keer dat Canada, een progressief en liberaal land, te maken heeft met dodelijk terrorisme gericht tegen onschuldige moslimburgers. Op 29 januari 2017 zijn 6 moskeebezoekers in Quebec na het avondgebed doodgeschoten door een blanke terrorist met extreemrechtse en xenofobe ideeën. De terreurdaad gaat de Canadese geschiedenisboeken in als de grootste ooit. Aangezien moslimhaat in Europa steeds meer toeneemt, kan datgene wat in Canada is gebeurd ook hier plaatsvinden.

De toename van terreuraanslagen en haataanvallen op religieuze minderheden en hun instituties, met name tegen moslims en joden, is een ontwikkeling die ons allemaal grote zorgen moet baren. Zo zijn er recentelijk grote terreuraanslagen gepleegd op joden en moslims. Op 27 oktober 2018 zijn 11 mensen in een synagoge in Pittsburgh (Amerika) vermoord en op 15 maart 2019 in Nieuw-Zeeland op meerdere plekken 51 moskeebezoekers doodgeschoten. De gemene deler is dat de dader een blanke rechtsextremist is. Ook in Nederland komt het nog te vaak voor dat moskeeën slachtoffer zijn van dreigementen en haat. Vaak gaat dit gepaard met fysiek geweld; bekladding met hakenkruizen en brandstichtingen zijn gemeengoed geworden. En dat maakt de hele situatie absurd en onaanvaardbaar. De landelijke politiek en het kabinet mogen het gevaar van rechtsextremistische groepen en xenofobe clubs niet bagatelliseren of hiervan wegkijken. Overal in Europa staren overheden zich alleen blind op de moslimgemeenschap. Polarisatie en vervreemding liggen dan ook op de loer.

Moslimhaat en/of het aanwakkeren daarvan is niet alleen aanwezig bij sommige groepen in de samenleving, maar ook in de politiek. Wij zien steeds meer Europese landen een hard anti-moslimbeleid voeren en maatregelen en wetten treffen die alleen moslims raken. Binnen de Europese Unie is Oostenrijk hét voorbeeld waar overheidsmaatregelen moslimhaat en geweld tegen moslims in de hand werken. Onder het mom van tegengaan van radicalisering en moslimextremisme worden nu alle moslimorganisaties, van moskeeën tot de padvinderij, online in kaart gebracht met adresgegevens en foto’s van leden. Er ontstaat zodoende een routekaart, waarbij de overheid het voorwerk heeft gedaan voor xenofobe groepen en personen om snel en gemakkelijk moslims en hun instituties te lokaliseren. Sinds de invoering van de maatregel worden steeds meer gevallen van anti-moslim geweld gemeld. De Oostenrijkse kardinaal Christoph Schoenborn heeft snoeihard uitgehaald naar de Oostenrijkse regering. Volgens hem betreft het een gevaarlijke maatregel, aangezien één bepaalde religieuze minderheid verdacht wordt gemaakt. Ook opperrabbijn Pinchas Goldschmidt van het Europese Muslim Jewish Leadership Council veroordeelt de maatregel, omdat het niet bijdraagt aan meer veiligheid maar juist aan meer (evidente) onveiligheid. Ondanks de kritiek uit de samenleving blijven moslims in Oostenrijk opgejaagd.

Oostenrijk is niet het enige EU-land dat een duidelijke anti-moslim koers vaart. In Macrons Frankrijk worden in rap tempo maatregelen ingevoerd die de fundamentele rechten van Franse moslims schenden, om verondersteld islamisme en separatisme tegen te gaan. Zo worden islamitische organisaties verboden en komen moskeeën onder toezicht van de Franse staat te staan. Grondwettelijke vrijheden als vrijheid van godsdienst en vereniging worden gewoon met voeten betreden. Over de rug van de moslims probeert Macron Marine Le Pen in aanloop naar de komende presidentsverkiezingen in 2022 de wind uit de zeilen te halen. Door zich alleen maar te richten op de moslimgemeenschap bewijst Macron Franse waarden als vrijheid, gelijkheid en broederschap geen dienst. Het leidt alleen maar tot uitholling van de rechtstaat.

Ook de Nederlandse overheid doet een duit in het zakje als het gaat om het creëren van een sfeer die islamofobie en moslimhaat in de hand werkt. Er zijn al meerdere wetten aangenomen die alleen de Nederlandse moslimgemeenschap raken, waaronder het boerkaverbod. De minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, kondigde onlangs nog aan om het wetsvoorstel beïnvloeding moskeeën verder aan te scherpen. Het kabinet wil het mogelijk maken om geld- en goederenstromen naar moskeeën en moskeescholen te bevriezen, beperken, verbieden of verbeurd te verklaren als zij de democratische rechtstaat ondermijnen. Het gaat om buitenlandse en binnenlandse donaties. Dat deze maatregelen schuren met verschillende grondrechten en moslims verder in hun vrijheden worden beperkt, is evident. Zeker nu ondermijning van de democratische rechtstaat niet kraakhelder door de minister is afgebakend en naar gelang de behoefte gerekt kan worden. Echt zorgelijk is het feit dat de minister aangeeft dat andere maatschappelijke en religieuze groepen zich geen zorgen hoeven te maken, want de regels zullen niet voor hen gelden. Artikel 1 van de Grondwet, gelijke behandeling en het discriminatieverbod, wordt hiermee de nek omgedraaid. Het is een teken aan de wand dat er geen ophef is onder journalisten en rechtsgeleerden, de hoeders van onze democratie, althans dat zouden ze moeten zijn. Het financieel beknotten van de moslimgemeenschap betekent in feite een door de Nederlandse staat opgelegde godsdienst en dat moslims niet hun geloof mogen uitoefenen zoals ze zelf willen. Moslims worden zo gedwongen zelfcensuur toe te passen, aangezien hun financiële vrijheid wordt begrensd. De moslimgemeenschap dient zich bewust te zijn van de grote implicaties.

De anti-moslimmaatregelen die verschillende Europese landen treffen zorgen voor een glijdende schaal. De positie van moslims wordt ernstig ondermijnd en moslimhaat wordt hiermee verder aangewakkerd en geïnstitutionaliseerd. Burgers en maatschappelijke organisaties dienen stelling te nemen tegen de verdere erosie van onze democratische rechtstaat. Het verlies van grondwettelijke vrijheden zal ons uiteindelijk allemaal raken.

Bestuur stichting as-Soennah
9 juni 2021

Meer info: Nos.nl