Trouw trekt 126 artikelen in van liegende journalist

3796

Dagblad Trouw heeft het besluit genomen 126 artikelen in te trekken. Allen zijn geschreven door de vorige maand ontslagen redacteur Perdiep Ramesar. De journalist heeft een 'onverklaarbaar groot aantal niet-traceerbare bronnen' gebruikt, aldus het oordeel van de onafhankelijke commissie van externe deskundigen die Trouw heeft ingesteld. Daarover bericht de krant vandaag op de voorpagina.

De verslaggever heeft in zijn artikelen personen opgevoerd en geciteerd die niet terug te vinden zijn. Ook trekt de krant haar handen af van een geruchtmakend artikel over het bestaan van een 'shariadriehoek' in de Haagse Schilderwijk, waar radicale moslims de dienst uit zouden maken. Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de artikelen.

Het gaat om artikelen die grotendeels gebaseerd zijn op anonieme bronnen en bronnen met een gefingeerde naam. De redactie krijgt het advies om meer onderlinge controle uit te voeren. Ook wordt het aanstellen van een ombudsman of -vrouw aangeraden.

Ook de leidinggevenden op de redactie krijgen van de commissie kritiek. Zij hebben de journalist niet voldoende gecontroleerd en begeleid bij het maken van de teksten. Bovendien heeft de hoofdredactie 'erg gemakkelijk' steun gegeven toen er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van het artikel over de Schilderswijk.

Ramesar vecht zijn ontslag aan en weigerde te reageren op inhoudelijke vragen van de werkgroep. De journalist was van mei 2007 tot november dit jaar werkzaam voor Trouw en produceerde 1224 artikelen. In 2009 werd hij al meerdere keren door leidinggevenden op de redactie gewezen op slordig brongebruik.

De hoofdredactie schrijft dat de redacteuren de bevindingen van de commissie 'als een schok ervaren' en stelt dat er lessen moeten worden getrokken uit de 'pijnlijke conclusies'.

Bron: Volkskrant.nl

Team al-Yaqeen
20 december 2014