Van Aartsen: "Den Haag krijgt geen Guantánamo Bay"

3417

Een geëmotioneerde Haagse burgemeester Jozias van Aartsen heeft gisteren ontkend dat zijn maatregelen tegen jihad-gangers het begin zou zijn van een 'Guantánamo Bay'.

Tijdens een commissievergadering ontkende Van Aartsen die suggestie resoluut van de hand zeggende: “Dit raakt mij diep.” De burgervader herinnerde eraan dat hij eerder als minister van Buitenlandse Zaken de bezwaren van Nederland tegen de behandeling van gevangenen in Guantánamo Bay bij de Verenigde Staten ter sprake had gebracht. 'U wrijft mij niet aan dat de situatie hier daarop lijkt.'

Van Aartsen is voorstander van dat gemeenten die over zogenaamde veiligheidshuizen beschikken – centra waar gemeente, justitie en politie samenwerken – hun kennis gaan delen over terugkerende jihad-gangers en gezamenlijk beleid voeren.

Tijdens het debat over de bestrijding van radicaliseringwerd in de raad een keiharde scheidslijn duidelijk. De Islam Democraten en Partij voor de Eenheid, beiden met een grote islamitische achterban, steunen de inzet van de gemeente geenszins en vielen de burgemeester soms fel aan. Hasan Küçük van de Islam Democraten noemde zijn plannen 'hypocriet en naïef'. Volgens hem dragen ze bij aan een 'samenleving van wantrouwen'. En volgens Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid 'is er een oorlog tegen de Islam gaande'.

Van Aartsen, en met hem vrijwel alle overige partijen, verwierp deze suggesties met klem. Volgens hem gaan zijn plannen niet over alle moslims, maar over de enkeling die radicaliseert, dreigt te radicaliseren of anderen oproept om in het buitenland te gaan strijden. 'Er zijn momenten dat ik wat verdrietig word als ik naar u luister. Balans en nuance zijn zo belangrijk', aldus de burgemeester tegen zijn critici.

Wel wil de burgemeester met een flink aantal maatregelen voorkomen dat mensen radicaliseren en eventueel naar andere landen reizen voor de gewapende strijd. Een ruime meerderheid in de raad steunt die aanpak.

Bron:Omroepwest.nl

Team al-Yaqeen
20 november 2014