Veel vrouwelijke coassistenten seksueel geïntimideerd

5720

Uit een enquête van het KNMP Studentenplatform onder 2.600 geneeskundestudenten blijkt dat bijna een kwart van de vrouwelijke coassistenten zich tijdens de studie wel eens seksueel geïntimideerd voelt.

Twaalf procent van alle geneeskundestudenten zegt tijdens de studie wel eens met seksuele intimidatie in aanraking te zijn gekomen. Bij vrouwelijke artsen in opleiding ligt dit percentage met 23 procent aanzienlijk hoger. Zowel artsen als patiënten zouden zich schuldig maken aan intimiderend gedrag.

Als ongewenste seksuele aandacht worden door studenten vooral opmerkingen over het uiterlijk (66,5%) genoemd. Ook seksueel getinte opmerkingen tijdens medische handelingen (50%), persoonlijke vragen over seksualiteit of liefdesleven (39,4%), ongewenst lichamelijk contact (27,5%) en ongewenst contact via internet of telefoon (6,9%) komen voor. Meestal zijn het mannen die zich schuldig maken aan seksuele intimidatie (93,4%).

Ook in 2006 werden er aan geneeskundestudenten vragen over seksuele intimidatie voorgelegd. De resultaten waren toen vrijwel hetzelfde.

Ook geeft het KNMP Studentenplatform aan dat studenten vrijwel nooit melding maken van dit soort ervaringen. Zo wordt er door slechts zeven procent melding gemaakt van de seksueel ongewenste intimiteiten.

Sinds vorig jaar heeft de Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA) een overlegpunt voor seksuele intimidatie in het leven geroepen. Deze is bedoeld om het melden van seksuele intimidatie laagdrempelig te maken. Echter is er tot nu toe slechts twee keer contact opgenomen hiermee.

Bron: NU.nl

Team al-Yaqeen 22 mei 2013