Verbazingwekkende Zusterdag 2016!

2209

Om eerlijk te zijn weten wij niet zo goed waar we moeten beginnen. Zusterdag 2016 met als thema ‘De vrouw als…’ was een gigantisch groot succes. Het is met de Gunst van Allah dat deze dag zo druk is bezocht en zo goed is ontvangen door de bezoeksters.

Met het schrijven van dit artikel zoeken wij naar woorden om onze dankbaarheid, bewondering en tevredenheid te uiten over deze dag… en vooral over onze bezoeksters. Hoeveel woorden wij hier ook over zouden willen schrijven; het is niet uit te drukken. Moge Allah over jullie waken en jullie succes schenken in het wereldse en het Hiernamaals. Jullie hebben een grote bijdrage geleverd aan het succes van deze dag, mede door jullie aanwezigheid en input tijdens de interactie. Heel erg bedankt daarvoor, moge Allah Tevreden over jullie zijn!

Met een opkomst van zeker 800 zusters hebben wij geprobeerd om het programma in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat het publiek in twee overvolle ruimten zoveel mogelijk mee kon krijgen. Wij hebben moeten improviseren om iedereen te kunnen betrekken bij de interactie, want bij een opkomst als deze is het veel passen en meten. Wij hopen dat jullie deze dag heel positief hebben ervaren en dat jullie veel hebben gehad aan de boodschap die wij jullie en onszelf willen meegeven.

Het dagboekje dat jullie hebben gekregen is een eerste stap naar verbetering van onszelf en ons leven. Soms kunnen al die verantwoordelijkheden die wij dragen ons teveel worden. Maar weet dat Allah niemand boven haar vermogen belast. Wij kunnen het aan, want Allah heeft ons deze taken en verantwoordelijkheden gegeven. Wij kunnen het aan, want wij zijn geschapen met de kracht, kennis en verdraagzaamheid om deze te dragen. Wij kunnen het aan, want opgeven ís geen optie. Blijf vooruit kijken en blijf jezelf verbeteren. Wees eerlijk tegenover jezelf en werk aan je minpunten. Wees geduldig met de ander, want Allah is met de geduldigen.

Iedere zuster is uniek en bijzonder en iedere zuster kan een grote bijdrage leveren aan haar omgeving. Vraag Allah om hulp en Hij zal je bijstaan.

Wij vragen uit het diepste van ons hart om jullie en ons in het Paradijs samen te brengen, zoals Hij ons heeft samengebracht op deze prachtige Zusterdag. Moge Allah over jullie waken.

Wassalamoe calaikoem,

Zusters al-Yaqeen
14 maart 2016